НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
RANGING-MODE (R-MODE) - КОНЦЕПЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ
PNT (Position, navigation, time) е концепция за създаване и използване на жизнено важна  информация за корабоплаването, както и за надеждността и непрекъснатостта на тази информация. Може да се погледне и под друг ъгъл - всъщност PNT е самата нужна информация и често се определя като PNT данни. Нейното осигуряване в момента става с GNSS (Global Navigation Satellite System(s) и с други сензори на борда. В GNSS такива системи са GPS, Glonass, Beidou, Galileo. Има, разбира се, и регионални системи. Съществува документ, който регламентира мултисистемните приемници за GNSS. Този документ е „MSC.401(95) - Perfomance Standard for multi-system shipborne radio navigation receivers”. Но както се посочва в сериозни източници, независимо от това, че много кораби и други плавателни средства са оборудвани с най-съвременните GNSS приемници, включително дублирани, постоянно се наблюдават инциденти като сблъсквания и засядания, дължащи се понякога на липса на нужната и надеждна информация за позиция и време. Нещо повече, сателитните системи в даден момент (който може да е критичен) е възможно да не са надеждни и да имат инцидентни спирания. Освен това е известно, че при тях съществуват проблеми с интерференциите, които също може да са причина за липса на информация в даден момент. Разбирането, че GNSS са изключително надеждни системи, не бива да се абсолютизира. А от техническа гледна точка това разбиране е некоректно (в реалния свят „изключителна надеждност”, на която и да е техническа система просто няма как да се реализира). Точно тези аргументи са в основата на това да се търсят и резервиращи системи-източници на информация PNT...

Пълния текст на статията на инж. Стефан ДИМИТРОВ
(в PDF-формат) можете да прочетете тук.

Последното заседание на подкомитета по навигация NAV. След това той се обедини с подкомитета по комуникации, търсене и спасяване COMSAR и заедно образуваха подкомитета NCSR (Навигация, комуникации, търсене и спасяване). Снимка - авторът.