НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ДВЕ ТАЛЕРОВИ ФУРЕТА ОТ XVI-XVII В. ОТ РАЙОНА НА ГРАД БУРГАС
В настоящата работа ще представим на читателите на „Морски вестник“, две много редки имитативни европейски монети от типа на т.н. фурета (Фуретата са много рядко срещан тип монетовидни паметници, при чиято изработка е следвана максимата - „ядро-заготовка“ от неблагороден метал - примерно мед, бронз, олово и т.н., което след това, посредством потапянето му в „баня“ от разтопен благороден метал - сребро или злато, е предавало представата, че така произведената фалшива монета е всъщност сребърна или златна - б.а., Л.В.) от периода XVI-XVII в., екземпляри от частни колекции и намерени в района на град Бургас. Именно за това сме и благодарни на притежателите им, които ни ги показаха и предоставиха за научно оповестяване и публикуване. И двете монети са от единични находки.
Талеровите монети-фалшификати от т.н. фурета от ранния период на османското владичество се срещат много рядко на територията на съвременна България. Към момента не е ясно къде точно са били произвеждани те и каква точно е била целта им - саботаж, спрямо икономиката на Османската империя или опити за откровена измама. Кои са били евентуалните техни производители и пласьори в паричното обръщение - това също е неизяснен и при това изключително дискусионен към момента въпрос. …

Пълния текст на статията на Любомир ВАСИЛЕВ (в PDF-формат)
можете да прочетете тук.