НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ЕДНА КАРТИНА И ОБСАДАТА НА ВАРНА, 1828 Г.
В края на 2018 г. дойде вестта, че на аукциона Кристи в Лондон е продадена за 25 000 лири картина на П. А. Суходолский. Какво е изобразено на нея?
"Превземането на турска крепост от руската армия" - според каталога.
На рейда е ветроходният флот, който дава победен салют, защото несъмнено е взел решаващо значение в превземането на крепостта. Коя е тя?
Подписът е на Петр Александрович Суходолский (1835-1903), руски художник, ученик на академик Воробьов.
Знаем за него, че той е бил командирован от император Александър
ІІ в България, за да нарисува важни батални сцени от изминалите руско-турски войни. Когато е нямало фотография за отбелязване на важните исторически събития, тази роля са изпълнявали графиките и картините.

С пълния текст на статията на капитан инж. корабостроител Цветан Димитров ДИМИТРОВ (в PDF-формат) можете да се запознаете тук.

Над турската крепост се вее руският морски Андреевски флаг.