НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
65 ГОДИНИ ОТ ПОСТРОЯВАНЕТО НА ПЪРВИТЕ
СГРАДИ НА МОРСКОТО УЧИЛИЩЕ НА УЛ. „ВАСИЛ
ДРУМЕВ“ 73

В своята история до 1954 г. Морското училище почти винаги е имало необходимост от специално построени за него сгради. За кратко време от 1913 до 1916 г. то е било в сграда, построена за него във Флотския район във Варна. След това сградата се използва за други цели, а училището обитава много и различни сгради. През част от 1916 и част от 1917 г. - в паянтови постройки в местността Карантината на брега на Варненския залив, през част от 1917 и 1918 г. - в сградата на Средното търговско училище (днешния Икономически университет във Варна), от 1919 до 1922 г. в сградата на Аквариума, от 1922 до 1934 г. - в сгради на 8-ма пехотна дружина (по-късно 8-ми пехотен полк), от 1934 до 1940 г. в сградата на бившето Рибарско училище на остров Кирил (Кирик) в Созопол, от 1940 до 1954 г. в сградата на Пансиона за сираци на ул. „Стефан Караджа“ 34. През този период до 1953 г. част от училището е била разположена в

Централният корпус на Морското училище, изглед към 1970 г.
Централният корпус на Морското училище, изглед към 1981 г.
сгради в 8-ми приморски полк, и други сгради в гр. Варна. Общо през своята история училището е било в повече от 15 сгради в Русе, Варна и Созопол. Даже част от училището за няколко месеца през лятото и есента на 1944 г. е било в гр. Шумен. Там е бил приет випускът през тази година.
След коренните обществено-политически промени в България през 1944 г. настъпват съществени изменения и в армията, и във Военноморския флот.
През 1948 г. са разработени планове за разширяване на Флота, за попълване с нови кораби, изграждане на бреговата отбрана и други направления за развитие. Очертава се съществено увеличение на офицерския състав на ВМС, а от там и числеността на курсантите в Морското училище.
Числеността на випуските на Морското училище от 1945 г. значително нараства. През 1944 г. са приети 34 младежи, а през 1945 - 161 , през 1946 -131, през 1947 - 203, през 1948 - 354, през 1949 - 309, през 1950 - 283 и през 1951 - 146 младежи. Данните за числеността на випуските са от „Алманах на възпитаниците на Морско училище 1881 - 2005 г., изд. Стено. 2005 г.
Това обстоятелство поставя остро необходимостта от построяване на специални сгради за Морско училище. Дори този въпрос се поставя пред Министерството на войната и други централни органи още през 1945 г. от помощник-командира на Флота кап. II ранг Кирил Халачев.
Известно ми е, че първите три сгради на Морското училище са проектирани от проектантска организация на Министерство на отбраната „ПРОНО”, която е основана през 1950 г. За съжаление за сега имената на главния архитект и проектанта не са ми известни. Не ми е известно и кога и по чие решение е започнало проектирането и строителството на сградите.
Сградите са построени на терен собственост на Министерството на народната отбрана и по конкретно на 8-ми Приморски полк. На план на гр. Варна от 1923 г. мястото на сградите е обозначено като гробище. На този план краят на града в този район е бил до първата сграда на днешния Икономически университет. През 50-те години на миналия век края на града беше до мостът на Шокеровия канал до района на Морското училище. От канала на изток бяха лозя и градини.
От есента на 1954 г. и до сега съм свидетел на почти всички постройки във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. …

Статията на о.з. капитан I ранг доцент доктор Иван ЙОТОВ, випуск 1951 - 1957 г. на ВНВМУ „Н. Й. Вапцаров“ (в PDF-формат) можете да прочетете тук.