НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
IRIDIUM, GMDSS и SOLAS
На 13 януари 2020 г. е връчено официално Писмо за съответствие на системата IRIDIUM с изискванията на GMDSS от Генералния директор на IMSO (1) в Главната квартира на IRIDIUM. То е подписано на 19 декември, 2019 г. Писмото съдържа изрично изявление, че са изпълнени всички оперативни и технически изисквания на Комитета по морска  безопасност (MSC) на Международната морска организация (IMO) от IRIDIUM за призната сателитна система за услуги в GMDSS. Това означава, че IRIDIUM е вече формално и юридически признато лице, което може да обезпечава и предоставя на корабоплавателната индустрия, и по-точно на корабите, сателитни GMDSS услуги, а също и да одобрява производители, произведените от тях апаратури и конкретни доставчици на своите услуги за GMDSS. В своята реч Генералният директор на IMSO отбелязва, че одобряването на IRIDIUM като „призната мобилна сателитна система” (2) маркира нова ера в развитието на морските сателитни услуги за безопасност. Това е така, защото за първи път от изминалите 21 години от въвеждането в пълно действие на GMDSS на 1 февруари, 1999 г. се одобрява втора сателитна система за подобни услуги след INMARSAT.
Преди да се разгледа малко по-подробно системата IRIDIUM като призната система и начините на осигуряване на услуги, е задължително да се направи кратък преглед на това, което се посочва в SOLAS. В сегашната редакция на Глава IV на Конвенцията SOLAS 1974 г., както е допълнена, и на Приложението към Анекса към същата Конвенция SOLAS 1974 г., на 99-та сесия на MSC, бе одобрено премахване на думата „INMARSAT” от всички текстове и замяна със словосъчетанието „recognized mobile satellite service”. Независимо, че по всяка вероятност пълните промени на SOLAS по отношение на GMDSS ще влязат в действие от 1 януари 2024 г., то горната формулировка дава пълно основание IRIDIUM да е част от GMDSS още през 2020 г. Но тук трябва да се отчете точната формулировка на изпълнителния вицепрезидент на IRIDIUM, Браян Хартин: „However, SOLAS Convention (Safety of Life at Sea) class vessels will need to wait until 2020 for that Iridium terminal to meet its mandated  GMDSS carriage  requirement, which is when the needed amendments made to the SOLAS Convention take effect.” Това наистина означава, че трябва още малко време, за да се изпълнят всички условия IRIDIUM да стане втората сателитна комуникационна система в GMDSS. Напълно възможно е това да се случи още през първата половина на 2020 г.

Пълния текст на статията на инж. Стефан ДИМИТРОВ (в PDF-формат) можете да прочетете тук.

(1) International Maritime Satellite Organization - международен (междуправителствен) регулативен орган за морски сателитни комуникационни активности по отношение на услугите за безопасност и сигурност на море.
(2) „Recognized Mobile Satellute Service”  е нова формулировка (вместо досегашната „INMARSAT”) във формалните документи и правила на SOLAS  и дава право на такива системи да участват в осигуряване на GMDSS
Тази статия не би била пълна, ако не се представи базовата концепция на GMDSS, но вече с включена подсистемата на IRIDIUM.

Тази статия не би била пълна, ако не се представи базовата концепция на GMDSS, но вече с включена подсистемата на IRIDIUM.