НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ЗАБРАНЯВА СЕ ДОСТЪПА НА ВЪНШНИ ЛИЦА ВЪВ
ВОЕННИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОТ ВМС

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка и обявеното извънредно положение в страната се забранява достъпа на външни лица във военните формирования от ВМС.
Гражданите, които имат нужда от издаване на съответен документ да подават заявления по електронната поща, както следва:
1. Удостоверения за плавателен стаж на електронен адрес: n7_3@armf.bg;
2. Служебна бележка или удостоверение за трудов стаж и прослужено време на електронен адрес: n1@armf.bg;
3. Служебни бележки и удостоверения, издавани от финансова служба  на електронен адрес: finnavy@armf.bg;
В заявленията да се съдържат трите имена, ЕГН, телефон за връзка и други необходими данни за издаване на документа.

Връзки с обществеността на ВМС