НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ПЪРВИЯТ КОМАНДИР НА БЪЛГАРСКИЯ ДИВИЗИОН ПОДВОДНИ
ЛОДКИ

През 1947-1948 г. между съветското и българското правителство се водят секретни преговори за създаване на български военен флот по съветски образец. Взето е решение, заедно с корабите, които получава флота ни - ескадрен миноносец, преследвачи на подводници и други, да се приемат на въоръжение и подводници и торпедни катери. С пис­мо № 1670/ 27.03.1948 г. на щаба на Морските войски започва набиране на личен състав за формиране на т.н. група „А” (бъдещи катерници) и група „Б” (за усвояване на подводното дело). Във втората група са включени 120 души (офицери, старшини и матроси). Първият й командир е мичман I ранг (дн. „старши лейтенант“) Минко Стаевски от 38 випуск на Военноморското училище - Варна. Сред бъдещите подводничари е и мичман II ранг (дн. „лейтенант“) Матей Иванов Матев - първият командир на българския дивизион подводни лодки.
Един от най-изтъкнатите ни флотски командири е роден на 12.12.1923 г. в града на Васил Левски - Карлово, в семейството на Иван и Ана Матеви. Учи в Смесената народна прогимназия (до 27.06.1937 г.), а след това и в гимназията в родния си град (завършва с отличен успех през  1941г.). Трудно е да се отгатнат подбудите (романтиката или осигуреността на военната служба), които са го довели във Варна, но от 23.08.1941 г. юношата Матей Матев е вече кадет в Гимназиалния отдел на Военноморското училище. След това, от 02.08.1944 г., без колебание и отлично подготвен, продължава образованието си като юнкер във Висшия мореходен отдел на училището и се дипломира на 02.08.1947 г. Високото ниво на обучение и спартанския режим в най-старото техническо учебно заведение у нас формират у бъдещия офицер образованост, дисциплинираност, закалка на волята и родолюбие.
Младият офицер мичман II ранг Матей Матев е разпределен на служба на военен кораб в База Варна - до ранната пролет на 1948 г., когато съдбата изпраща много млади българи за дълъг период от време за усвояване на нови бойни кораби в Съветския съюз. Но те все още не знаят това. Тогава той и другите членове на групата едва ли са предполагали какво бъдеще ги очаква. Секретността е била толкова голяма, че първите сведения за групата (и първите писма) близките им в България получават чак през 1949-1950 г. След двуседмична подготовка в м. „Свети Константин“ край Варна, на 13.04.1948 г. вечерта групите се качват на съветския параход „Белороссия” и след два дни пристигат в гр. Одеса. Зачисляват ги в специална военна част на Одеската военноморска база и след битовото им устройване започва изучаване на предмети по специална програма: руски език, а от началото на май 1948 г. и навигация, двигатели с вътрешно горене, химическа защи­та, устройство на подводница, електро-навигационни уреди, артилерия и торпедо.
В началото на юни с.г. група „Б“ е отведена на плаващата база „Очаков” в Арбузная гавань. Към левия борд на „Очаков” са били застанали три подводници от XV серия, тип М („Малютка”), от Втори отделен дивизион подводни лодки с командир капитан II ранг Павел Сухомлинов…

Очеркът на капитан II ранг о.з. Димитър ВЪРБАНОВ за капитан І ранг Матей МАТЕВ
(в PDF-формат) можете да прочетете тук.

Капитан I ранг о.з. Матей Иванов Матев - последна снимка във военна униформа. 1983 г.