НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ ОЦЕНКАТА, КОЯТО ДАДЕ ООН
НА МОРСКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 1969 Г.

„България е на първо място в света по темпа на развитие на своя флот“…
На 9 декември 1969 г. много български печатни издания публикуват съобщението на БТА: „Организацията на обединените нации издаде „Преглед на морския транспорт през 1968 г.“, в който се прави обзор и се дават статистически данни за развитието на търговския флот в света, за обема и особеностите на международната търговия и превози по море, за главните икономически и технологически на търговското корабоплаване и др. Сред всички 135 страни, които имат зарегистрирани кораби под свой флаг, България заема 35-то място с 548 102 бруто-регистър тона на своя флот и с обща товароподемност 819 502 тона. България е на първо място в света по темпа на развитие на своя флот - с 211 на сто за периода от 1 юли 1964 г. до 1 юли 1968 г. сред най-развитите морски държави, които имат флоти над половин милион бруто-регистър тона“.
Сякаш, за да потвърди този знаменателен факт от националната ни морска история, още на другия ден - 10 декември 1969 г., БТА съобщава, че на 9 декември с.г. във Варна тържествено е издигнат български флаг над новопостроения в ККЗ „Иван Димитров” - Русе, по български проект 2260-тонен моторен кораб „Троян” (девети от серията „Сопот”)… Две седмици по-късно, на 23 декември 1969 г. във Варна е вдигнат флагът на първия от серията 10 000-тонни въглевози „Верила”, построен в КЗ „Георги Димитров” по български проект за нуждите на Параходство БМФ. Морска България по категоричен начин продължава да удържа първото си място по темповете на развитие на своя търговски флот!
В края на 1969 г. е съобщено, че по официални статистически данни растежът на корабния тонаж в сравнение с 1960 г. е 5,3 %. В страните от тогавашния социалистическия лагер са постигнати следните резултати: Румъния - 22,2 %, ГДР - 18 %, СССР - 16,3 %, Полша - 9,7 %. С най-високи темпове на растеж е България - 29,4 %.
През периода 1961 - 1969 г. морският търговски флот на България се попълва последователно по четири основни способа:
- Първият: С поръчването на ново строителство на кораби в Япония при кредитни условия на плащане - общо 17 въглевоза и рудовоза и два танкера с общ тонаж от 245 600 тона дедуейт;
- Вторият: Със закупени от БМФ 20 стари кораба с общ тонаж 214 800 тона дедуейт;
- Третият: С построени у нас 16 кораба с общ тонаж от 51 200 тона дедуейт;
- Четвъртият: С доставени от параходствата извън системата на Министерството на транспорта и предадени на БМФ през 1967 и 1968 г. 43 кораба с обща товароподемност 415 000 тона дедуейт, платени със собствени средства и с банкови заеми, на кредит и дори в брой.
Анализът показва, че около две трети от попълнението на морския търговски флот е осъществено чрез доставката на кораби „втора ръка”. Преобладава мнението на изследователите, че това е основният недостатък на провежданата тогава инвестиционна политика, наложена най-вече поради валутни и финансови ограничения. Изводът е дискусионен най-малкото поради това, че в същия период Гърция осъществява около 60 на сто от увеличението на своя флот с доставка на кораби „втора ръка”.
Е, това са цифрите и фактите. Изводите всеки може да си направи сам.
Атанас ПАНАЙОТОВ
доктор по история

Вестник „Народно дело“, 9 декември 1969 г.
„Алферац“ и „Люлин“, 1972 г. На 25 декември 1964 г. в Ротердам, Холандия, е приет от български екипаж новозакупеният от ДТП „Тексим” кораб, на който е дадено името „Алферац” (в Параходство БМФ - „Васил Друмев”). На 23 ноември 1965 г. в Хакодате, Япония, е вдигнат българският флаг над новопостроения 9308 тонен въглевоз „Люлин” (пети от серията тип „Средна гора”).
На 23 декември 1969 г. във Варна е вдигнат флагът на първия от серията 10 000-тонни въглевози „Верила”, построен в КЗ „Георги Димитров” за нуждите на Параходство БМФ. Моделът е собственост на Регионалния исторически музей - Варна.
На 20 февруари 1964 г. български екипаж приема в холандското пристанище Ротердам закупения от ДТП „Тексим” сухотоварен моторен кораб „Алдебаран” (по-късно в БМФ плава под името „Добри Войников”).
На 25 януари 1964 г. във Варна е издигнат българският флаг на
построения в КЗ „Г. Димитров” м/к „Сливен” - 3032 т (третият от серията тип „Варна”).