НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ПРИКАЗКА ЗА БУКВИТЕ
Честит 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, уважаеми читатели на „Морски вестник“!
Натъжи се буквата „Я” заради това, че когато подреждаха буквите от азбуката, нея поставиха на последно място. И за друго й беше мъчно -  въпреки, че съдържаше гласен звук, не я считаха за гласна. Също както и съседа й, буквата „Ю”, но той си мълчеше, нали все пак беше преди нея. Помъчиха се учените хора да й обяснят, че е важна буква и че има разлика, когато е след гласна или съгласна, но това не я успокояваше. Не искаше да е последна и това е!
Сподели тези свои тревоги буквата „Я” с роднината си буквата „А”, която освен, че беше гласна, беше и първа в азбуката. Реши буквата „А” да помогне и събра всички гласни на съвет. Не поканиха съгласните, защото каквото да се решеше, те все щяха да се съгласят. Само звучните съгласни можеха да са против, но безвучните щяха да ги „потъмнят” и затова беше по-добре да си мълчат. А сонорните какво да кажат - с тях и без тях, само едно „Й” се родееше с гласна буква.
Събраха се гласните и започнаха да умуват как да помогнат на буквата „Я” да не се чувства толкова нещастна. Замислиха се дали да не я определят като гласна, защото съдържа гласен звук, нищо че щеше да си остане последна. Буквата „Е” дори предложи да я изписват „ЙА”, а не „Я”, все пак буквите са за записване на звуците.
Съгласиха се с нея останалите гласни и пак се замислиха. Тогава се обади буквата „О”:
- Харесвате ли колко хубаво съм закръглена? Нямам нито начало, нито край. Затова предлагам всички букви, както сме подредени в азбуката, да се хванем за ръце и направиме хорце. Така няма да има нито първи, нито последен и никой няма да се сърди.
Харесаха идеята буквите и заръкопляскаха от радост. Само буквата „И”, която беше много мъдра, каза:
- Така ще бъде само когато букварът е затворен, но отворят ли го децата да се учат, пак ще се подреждаме по стария начин, за да се учат на ред и да не се объркват.
Съгласиха се буквите и мигом се хванаха за ръце. Огледаха се какво се е получило и щом видяха буквата „Я“ до буквата „А“ заръкопляскаха от радост. Но не забравиха и другото предложение. Щом децата започнеха да си учат уроците, буквите веднага се пускаха и заставаха в реда, определен в буквара.
Хванати една за друга те направиха и друго - буква до буква започнаха да образуват думи, думите подредени по смисъл образуваха изречения, а свързаните по смисъл изречения образуваха текст. Така децата се научаваха да четат, а стореха ли това, светът щеше да се отвори за тях. И една народна мъдрост припомниха буквите - „Чети, чети, че то сляпото - окато прави!“
А колкото до буквата „Я“ - поставиха я да стои начело на възклицателното изречение. Какво по-хубаво от това!
Продан ГЕОРГИЕВ

Светите братя Кирил и Методий. Рисунка на Борис - ученик в ІІІ „Б“ клас, училище „Цар Симеон І“ - Варна.
Светите братя Кирил и Методий. Рисунка на Соня - ученичка във ІІ „Б“ клас, училище „Цар Симеон І“ - Варна.
Климент, Наум и Ангеларий в Плиска. Възстановка в Двора на Кирилицата в Плиска. Снимка МОРСКИ ВЕСТНИК.