НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ВЪЗХОДЪТ И ЗАЛЕЗЪТ НА КОНТЕЙНЕРНИТЕ
ПРЕВОЗИ ПО МОРЕ В БЪЛГАРИЯ

В днешни времена превозите на контейнери е една от основните форми на  превозите на товарите по море. Морските контейнери осигуриха значителни предимства пред останалите начини на транспорт на стоките в глобален план между страните и спомогнаха за развитието на техните икономики. Ето някои от техните достойнства:
- добро съхранение на товарите
- отсъствие на необходимостта от претоварване на стоката при смяна на видовете транспорт
- ускоряване на срока на доставката до крайния получател на товара
- намаляване на документооборота и улесняване на компютъризацията на процесите
- намаляване на разходите за талиманене (броене), сепариране и други.
Главният недостатък на контейнерните превози е, че се появява необходимост от връщане на празните контейнери, когато няма товар за обратните направления. Около 15 % от превозваните контейнери на корабите са празни, което води до намаляване използването на товароподемността им. Често се налага да се ремонтират и съхраняват на специални лицензирани депа празните контейнери. Целият процес при контейнерните превози изисква подходящо съвременно софтуерно обслужване. Недостатъците обаче не могат да се сравняват с ползите и изгодата от този вид морски превози.
За изобретател на контейнерните морски превози се счита американецът Малкълм Маклин. Идеята му дошла в главата, когато гледал как на кея разтоварват неговия собствен камион и качват торбите на кораба една по една. Тогава той се замислил дали не би могло кранът да вземе товара му наведнъж, ако той предварително е натоварен в метален сандък и натоварен на камиона му. От възникването на идеята в края на 30-те години на миналия век до нейното реализиране на практика изминали 20 години. Маклин развил своята компания и камионите му достигнали цифрата 1700. В същото време конструирал и произвел метални контейнери, които превозвал с камионите си и ги качвал на кораби, които започнали да плават между пристанищата на различните щати, като по този начин избягвал и транзитните проверки на стоките и митнически такси, когато се превозват само по сушата между отделните щати. Интересно е, че войната във Виетнам също допринесла за развитието на контейнерните превози. Оказало се, че различните товари, включващи не само военно оборудване и имущество, храни боеприпаси и други пристигат до военните подразделения много по бързо до местоназначението без загуби, когато са натоварени още от складовете в САЩ в контейнери, които с кораби отиват в пристанищата на Виетнам и от там без забавяне се претоварват на камиони, за да достигнат до военните части във вътрешността на страната.
НАЧАЛОТО
По стечение на обстоятелствата трудовия ми живот като цяло се свърза с дейности, характерни за транспортирането на стоки и услуги по вода.
През лятото на 1971 г., след като придобих последната степен в морската ми кариера „капитан далечно плаване“ получих заповед от отдел „Кадри“ на БМФ да приема м/к „Елена“ …

Пълния текст на статията на к.д.п. Живко МАГДИЧЕВ (в PDF-формат) можете да прочетете
в рубриката „Спомени на флотски ветерани“.

Капитан далечно плаване Живко МАГДИЧЕВ, 1974 г.
Контейнеровозът „Варна“ във Варненския залив, 1987 г.
Всекидневие на контейнерния терминал на Пристанище Варна-изток в края на 80-те години на ХХ век. Терминалът вече го няма.