НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
МОРСКИТЕ КНИГИ В БЪЛГАРИЯ 2019 Г.
Подготвих настоящата справка за издадените през 2019 г. български морски книги, за да я използвам за сравнение с морското книгоиздаване на следосвобожденска България и най-вече през периода на активната дейност на Българския народен морски сговор (БНМС), сиреч през 1920 - 1944 г. Моля читателите да имат обаче предвид условията, при които тя е подготвена.
Отначало разчитах преди всичко на сведенията в електронния каталог COBISS+ на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” в София (НБКМ). На практика това предполага наличието на две съществени предпоставки:
- всички издатели, включително авторите, които практикуват т. нар. самиздат, добросъвестно да спазват разпоредбите на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги (за краткост - Закона за депозирането). Това означава, че съгласно чл. 8, ал. 1, на този закон те (издателите!) трябва да депозират в НБКМ задължителните екземпляри от издадената книга „в двуседмичен срок от отпечатването на първата партида от тиража”;
- постъпилите в НБКМ депозитни екземпляри да бъдат своевременно сигнирани и въведени в електронния каталог.
Нямам представа поради коя от тези две причини (или и по двете едновременно?), но от описаните в приложения списък 79 заглавия се оказа, че само 52 (66 на сто) са налични в електронния каталог COBISS+. Останалите 27 съм издирвал чрез продължително налучкване с десетки ключови думи в интернет. За съжаление, повечето издателства не предлагат пълни библиографски описания на продукцията си. Немалко от тях не публикуват дори годината на изданието, да не говорим за обем в страници, често пъти липсва местоиздаването, има случаи на разминаване на данните (заглавие, подзаглавие и година на издаването) от титулната страница и корицата, но по правило се публикува само корицата, докато за библиографското описание са задължителни данните от титулната страница.
Почти е невъзможно за уточнение на библиографските описания да се ползват сведенията от сайтове на вестници и списания, съобщаващи за представянето на книги или публикуващи отзиви за тях, защото е истинско чудо, ако някоя редакция или автор публикува и пълното библиографско описание на книгата, за която информира читателите.
Споменатите 27 морски книги, които липсват в каталога COBISS+, са публикувани от 17 издатели (13 - София, 3 - Варна, 1 - Бургас). А общо трябваше да се проверят сайтовете на 52 издателства (30 - София, 14 - Варна, 3 - Бургас, 3 - Русе и по едно във Велико Тръново и Пловдив), както и десетки източници, представящи тяхната продукция.
На първите три места по брой на издадените морски книги са варненските издателства „Стено“ и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” с по 5 заглавия и Издателство „МС“ с 4 заглавия. След тях е русенското издателство „Авангард принт“ с 3 заглавия, след което се нареждат 9 издателства (6 - София, 2 - Варна, 1 - Бургас) с по две заглавия, след тях с по едно морско заглавие са всички останали издирени издатели.
Допълнителната проверка на няколко заглавия с морско звучене на художествени книги показа, че тези заглавия са само метафора и те не са включени в приложения списък. Надявам се обаче издадените през 2019 г. морски книги да са повече от издирените досега 79 заглавия по поне две причини:
- вероятно при морските книги на художествена тема има заглавия, които не съдържат морски термини, и те изискват запознаване със съдържанието, за да бъдат включени в морската библиография;
- възможно е по някаква причина сведенията за някоя морска книга да не са публикувани в интернет и изобщо да не се появят в обозримо бъдеще в библиотечните каталози.
Естествено, разчитам и на това читателите на „Морски вестник” да съдействат за обогатяването на приложения списък. Много бих се радвал, ако всеки от тях види поне едно ново за своите интереси заглавие.
Иван АЛЕКСИЕВ

Библиографията „Морските книги в България 2019 г.“,
съставена от инж. Иван АЛЕКСИЕВ,
(в PDF-формат) можете да прегледате тук.