НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
НАКЪДЕ Е „ОТЛЕТЯЛА“ МОТОРНАТА ЛОДКА
„СОКОЛ“ НА БЪЛГАРСКОТО ТЪРГОВСКО
ПАРАХОДНО ДРУЖЕСТВО?

Неведнъж в „Морски вестник“ сме споменавали за различните модели рейдови лодки на Параходство БМФ. Оказва се, че те си имат предшественик с името „Сокол“. Във Фонд 3к („Българско търговско параходно дружество - БТПД“) на Държавен архив - Варна, открих две писма от 1941 г. с еднакво съдържание. Ръководството на БТПД се обръща с молба към полицейските власти във Варна да му бъде разрешено да си купува ежедневно по 30 кг бензин за моторната лодка „Сокол“, която ползва за връзка със застаналите на котва във Варненското езеро параходи.
В тези писма няма нищо изненадващо. Те са от 11 март 1941 г. Само десет дни преди това Царство България се присъединява към Тристранния пакт и държавата ни става участник във Втората световна война. А във военновременни условия строгият контрол върху продажбата на гориво-смазочни материали е задължителен. Може да имаш възможност да си ги закупиш, но ако нямаш специално разрешение за това - не получаваш нищо.
Става въпрос за рейдова лодка с 4-цилиндров бензинов двигател „Фиат“, „записана при Варненското пристанище“. Много пъти съм преглеждал регистъра на малките кораби към Варненското пристанище за този период. Такъв плавателен съд там няма. В пълния инвентарен опис на новосъздаденото Параходство БМФ, направен в края на 1948 г., също няма такъв. Накъде е „отлетяла“ моторната лодка „Сокол“ на Българското търговско параходно дружество?
И флотските ветерани, които познавам, не можаха, поне засега, да ми помогнат в търсенето на отговора на този въпрос. Оказва се, че най-възрастните сред тях са били в детско-юношеска възраст през 40-те години на миналия век и нямат никакъв спомен за „Сокол“. Но, очевидно, такава моторна лодка е имало и рейдовите лодки на Параходство БМФ си имат предшественик от времето на Втората световна война.
Атанас ПАНАЙОТОВ

Писмото до Варненския полицейски началник от 11 март 1941 г.
Писмото до областния полицейски началник в Шумен от 11 март 1941 г.
В пълния инвентарен опис на новосъздаденото Параходство БМФ, направен в края на 1948 г., също няма диря от „Сокол“.