НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
НА БОРДА НА „9 СЕПТЕМВРИ“: ШАТ НА
ПАТКАТА ГЛАВАТА!

В памет на професор дбн Асен Консулов, който ни напусна преди 10 години
Ще тръгват на рейс с научно-изследователския кораб „9 септември“ („Девятката“ - както го наричахме за краткост). Асен Консулов отива с „Нисата“ да носи багажа - батометри, обръщаеми термометри, планктонни мрежи, багер, сандъци с шишета за проби - до кораба.
Есен е. Циганско лято. Младото вино вече е станало. В екипажа на кораба служеха трима братя липованци - Леонид (Льонята) - помощник-капитан, Николай (Колята) - боцман, и Фьодор (Федката) - кърмчия. Те вече са ударили по едно вино.
Идва „Нисата“. Разтоварват и наместват багажите по палубата и в „научното“. След свършване на работата поканват Асен да опита виното. Федката пита:
- Асене, кои лаборантки ще идват на плаването?
- Не съм мислил. Сега, като се върна в института, ще завършвам рейсовата заповед - отговаря Асен.
- Ако направиш така, че Марчето, Фанчето и Анчето дойдат на плаването... - казва Федката и се замисля. Асен го изпреварва с въпрос.
- Ако ги доведа и трите на рейс, какво ще дадеш?
- Как какво ще дам? Ако докараш на куп Марчето, Фанчето и Анчето, патока ще дам!
- Оха! - намесва се Стойчо Черната пантера - готвачът на кораба. - Ще го сготвя със зеле.
- Даваш ли патьока? - пита го ухилен Асен.
- Давам го! Казана дума, хвърлен камък! - отговаря Федката.
Връща се Асен в Института и успява да представи за подпис на директора Людия Иванов рейсова заповед, в която фигурират лаборантките Марчето, Фанчето и Анчето. После предупреждава всички участници в предстоящия рейс да са на другия ден сутринта на кораба.
На следваща сутрин, след като се събира научния състав и на палубата на „Девятката“ се качват Марчето, Фанчето, Анчето, Теньо Маринов, Христо Марков и Асен Консулов, Асен подхваща Федката:
- Федка! Патьока!
- Е, казана дума -  хвърлен камък. Слагай „Евинруда“ (задбордния двигател) на лодката и да ходим в Липованското село - отговаря той.

Лодката и екипът, който взема патката от Казашката махала след облога.
Професор дбн Асен Консулов (1938 - 2010).
„9 септември“ с пълен ход към акваторията на следващата експедиция.
Капитанът на кораба, несебърлията, родения в морето, дето се казва, Яни Андонакиев, е не по-малък зевзек. Щом е за джумбиш, разрешава Федката и Асен да отидат с лодката през канала и езерото до селото и корабът да отплава със закъснение.
Асен предвидливо е заредил баката на задбoрдния двигател с бензин, налял е необходимото количества масло и тръгват. Като се връщат и корабът отплава, готвачът Черната пантера отрязва със сатърчeто главата на патката - шат на патката главата! На обяд сервира патешка супа, а след вземането на профил Емине и прибирането в Несебър за нощуване, поднася за вечеря печена патка със зеле. И започва една веселба... до полунощ.
Койките на екипажа бяха в салета покрай бордовете - всеки се вмъква в койката си и се „изолира“ от външния свят с две вратички. На Теньо Маринов и Христо Марков се намират койки в салета. Марчето, Фанчето и Анчето отиват да спят в „научното“. Главата на Федката се пада до краката на Теньо - дели ги само една преграда от два сантиметра дъска. Уж всички си лягат да спят, утихват, но релето на Федката включва на песен... 
- Разкинулось море широко...
Теньо рита с крака по преградата. Дан, дан, дан! Релето изключва. Но след няколко минути тишина отново се чува дрезгавия глас на  Федката:
- Я на бочку сижу, бочка катится
Пять копеечки нет, выпить хочеться...
Следват нови ритници по преградата. Дан, дан, дан и смях от другите койки. Така среднощният концерт продължава с пресекулки близо час..

Доц. д-р инж. Траян ТРАЯНОВ
Илюстрациите са от личния архив на професор дбн Асен Консулов.

Бел. ред.: Повече за проф. Консулов в „Морски вестник“:
7 септември 2010 г. In memoriam: Проф. дбн  Асен Стефанов Консулов (1938 -2010) Преди да си отиде от този свят, проф. Консулов, който бе приятел на „Морски вестник”, пожела именно ИК „Морски свят” да издаде биографичната книга на Дора Ганева „Покровител на морето”, чийто главен герой е той. (Вж. Ганева, Д. „Покровител на морето”)