НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
Варна преди фотографията:
ВАРНА ВЪРХУ ГРАВЮРА НА АВГУСТИН ФРАНСОА ЛЕМЕТЪР
Гравюрата „Варна“ (21 x 12 см) е работа на Августин Франсоа Леметър (Augustin Francois Lemaitre)* по рисунка на Салвадор Луи Керубини (Salvador Louis Cherubini, 1801-1869).
Гравюрата (около 1840 г.) е поглед към Варненската крепост откъм морето. На преден план е представен пристана, сградата на митницата, крепостната стена и пристанищната порта. Зад крепостната стена - шест островърхи минарета на джамии.
Копие от гравюрата се съхранява в „Библиотека Амброзиана“ в Милано (Pinacoteca Ambrosiana, Milano).
Гравюрата е публикувана в книгата на Жан-Мари Шопен и Жан Анри Абдолоним Убичини „Дунавски и румънски провинции“ (L'Univers. Provinces Danubiennes et Roumaines, par MM. Chopin et A. Ubicini; Bosnie, Servie, Herzegovine, Bulgarie, Slavovonie, Illyrie, Croatie, Dalmatie, Montenegro, Albanie par M. Chopin; Valachie, Moldavie, Bukovine, Transylvanie, Bessarabie par M. Ubicini. Firmin Didot Freres, Fils et Cie, Paris, 1856).

* Августин Франсоа Леметър (1797-1870) е френски гравьор, литограф и фотограф. По време на многобройните си пътувания из Европа той прехвърля на медни и стоманени плочи много рисунки - пейзажи, архитектурни паметници и портрети. Работи главно с издателството „Firmin Didot Freres”, Париж.

Анастас АНГЕЛОВ
E-mail: an_angelov@abv.bg

Varna - Augustin Francois Lemaitre / Salvador Cherubini.
L'Univers. Provinces Danubiennes et Roumaines, par MM. Chopin et A. Ubicini; Bosnie, Servie, Herzegovine, Bulgarie, Slavovonie, Illyrie, Croatie, Dalmatie, Montenegro, Albanie par M. Chopin; Valachie, Moldavie, Bukovine, Transylvanie, Bessarabie par M. Ubicini. Firmin Didot Freres, Fils et Cie, Paris, 1856.