НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ПО ПРИНЦИПА
„КАТЕДРА 22“ В МОРСКОТО УЧИЛИЩЕ ПРЕЗ 50-ТЕ
ГОДИНИ НА ХХ ВЕК

Попаднах в интернет
(https://gospodinkirov.wordpress.com/) на спомените на доц. д-р инж. Господин Киров - корабостроител, работил в Корабостроителния завод „Георги Димитров“, а след това е бил преподавател и ръководител на катедра в МЕИ-Варна (сега ТУ-Варна).
В спомените си доц. Киров описва подробно къде е учил - първо в Държавното фабрично-заводско училище в гр. Бургас и след това в Работническия факултет в гр. Варна, където завършва средното си образование през 1952 г. Веднага след това е приет за студент в Държавната политехника (по-късно МЕИ и ВМЕИ, сега ТУ), София, специалност „Машинно инженерство - Корабостроене“. През 1956 г. студентите от тази специалност са прехвърлени във Варна, в Държавния университет „Св. Кирил Славянобългарски“. Това е създаденото през 1920 г. Висше търговско училище, по-късно наречено Икономически университет, който през 1945 г. е преобразуван в Държавен университет, в който освен Икономически факултет има Строителен и Машинен (Технически) факултети. И в този Технически факултет са прехвърлени студентите от специалността „Машинно инженерство - Корабостроене“ на Държавната политехника.
В тази специалност във Варненския държавен университет има две квалификации - корпусници и механици. Господин Киров е учил за квалификация „Корабо-машинен инженер”. Той завършва в началото на 1957 г. и започва работа в ККЗ „Г. Димитров“. Последните машинни инженери там се дипломират през 1958 г. и Държавният университет се връща към първоначалния си икономически профил, като се назовава Висш институт за народно стопанство (ВИНС), сега Икономически университет. В следващия раздел на спомените си инж. Господин Киров разказва за работата си в ККЗ „Г. Димитров“ и по-късно, след 1966 г. за работата си в МЕИ-Варна като преподавател,

Учебният кораб „Н. Й. Вапцаров“ - все още като тримачтова гафелна шхуна.
Снимка в р. Велека по време на обучението на студентите по гребане на Ял-6.
Инж. Господин Киров, вероятно снимката е от 1957-60 г.
Господин Киров - „курсант“ от Морското училище.
а от 1977 г. и като ръководител на катедра „Корабостроене“.
Интересен раздел в спомените на доц. Киров са за преподавателите му във Варна, т.е. от Държавния университет „Св. Кирил Славянобългарски“. Това са 10 преподаватели, между които виждаме известни военноморски специалисти: проф. дтн инж. Емил Станчев, инж. Йордан Пращинков и проф. инж. Минчо Острев. И за всичките той дава много висока оценка. Например за проф. дтн инж. Емил Станчев Киров казва: „Правеше силно впечатление на всички нас, че много добре владее учебния материал…“. А това е за 1955 г., когато Станчев е още съвсем млад преподавател, той току-що, през 1953 г., е завършил Морско училище.
Аз се заинтригувах от един малък период от живота на доц. Киров. През тези години в България съществува правило за военно обучение на студентите чрез така наречения „военен стаж“. При него студентите през лятото се изпращат във военни лагери, където получават елементарна военна подготовка от офицери. А в университетите са съществували така наречените „Катедри 22“, от които офицери са преподавали военни знания.
През 1955 г. студентът Киров заедно с група студенти са изпратени във ВНВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за вторият им военен лагер. Преди това, в процеса на редовното обучение, са слушали лекции по военноморско дело. По думите му, най-интересни са били лекциите на кап. I ранг Емил Жечев, които са били наситени с интересни случаи от морската практика. През двата месеца „военен лагер“, студентите са били в определен смисъл „редовни курсанти“. Били са им четени лекции по различни военноморски дисциплини от изтъкнати преподаватели: Минко Стойнешки, Панайот Хлебаров, Борис Изворски, Емил Жечев, Емил Станчев, Атанас Тодоров, Георги Антонов и др. Имали са едномесечен плавателен стаж на учебния кораб „Н. Й. Вапцаров”. …

Пълния текст на статията на о.з. капитан І ранг Румен ТОТЕВ
(в PDF-формат) можете да прочетете тук.