НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
СИСТЕМА „ГАЛИЛЕО” (GALILEO) - 2020

I.Въведение
Корабоплаване и управление на корабния трафик, пристанищни дейности и пристанищни информационни системи, разнообразни морски системи с изкуствен интелект, търсене и спасяване,  въздухоплаване, сигурност, отбрана, банково и финансово дело, търговия с акции, рибарство, геодезия, разпределителни системи за електроенергия, компютърни  мрежи, интернет, наземна автомобилна и влакова навигация и много други човешки активности в съвременността зависят от Глобалните навигационни сателитни системи - Global Navigation Satellite System (ГНСС - GNSS). На пръв поглед това може да е малко учудващо.
Какво общо има например банковия сектор с GNSS? Това, че е необходима синхронизация на процесите в различните модули на програмите, използвани в сектора. За да е успешна такава задача, е нужно много точно време. А такова може без проблем да се осигури от всяка GNSS. Услугите по предоставяне на точно време за определени активности вече дори започват да доминират над тези по определяне на мястото. Но за дейности като корабоплаване и други морски дейности (които са наш приоритет в тази статия), въздухоплаване, автомобилна навигация все пак определящите услуги са тези по определяне на мястото в динамичен режим.
Без да е изобщо преувеличено, може да се твърди, че нашият съвременен живот се крепи на стълбове като производството и разпределение на електроенергия, по начина, по който ги дефинира и практически прилага Н. Тесла още в края на19-ти век, интернет и GNSS. При това последните две се развиха едва в последните 30 години. Но представете си животът в момента, без която и да е от тях. Той вече е просто невъзможен при липсата им. Най-последната GNSS система е Европейската  GALILEO. Това, че се разви след другите помогна, щото тя да е много модерна и точна. Нещо повече, в момента, октомври 2020 г., се залагат основите на GALILEO 2 - която ще бъде още по-модерна.
Няколко характеристики правят GALILEO уникална: Тя е по-точна от другите, особено в области като Арктика. Използва най-много честоти, които са и повече, и с по-широки бандове от другите, но поради крайно модерните начини на модулации и начини на достъп, може да споделя с тях честотите. Т.е. ефективна е от гледна точка на използване на честотния ресурс. Тя е единствената GNSS засега, която пряко работи в областта на търсенето и спасяването, заедно с COSPAS SARSAT. Използва много точни атомни часовници на борда на сателитите и още по-точни в наземния си сегмент. Това позволява поддържане и доставяне на много точно време на потребителите си. От една страна това е важно за потребители, които са фиксирани на земята, но се нуждаят от точно време, а от друга страна високата точност на часовниците, определя и високата точност  на позицията на движещите се обекти. Още много други интересни характеристики и ползи за потребителя предоставя GALILEO, но те ще бъдат разгледани подред в следващите части на статията…

Пълния текст на статията на инж. Стефан ДИМИТРОВ
(в PDF-формат) можете да прочетете тук.