НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
Варна преди фотографията:
РУСКАТА ОБСАДА НА ВАРНА ПРЕЗ 1828 Г. ВЪРХУ ДВЕ
НЕМСКИ ГРАВЮРИ

Гравюрата „Varna: Fernsicht mit russischen Belagerungsschiffen” представя изглед  към Варненската крепост от височините на Франгенското плато по време на Руско-турската война от 1828-1829 г. Крепостта е обсадена от руската армия и обстрелвана от руския военен флот. Под гравюрата е представен план на Варненската крепост и обяснителен текст. С букви, от „a” до „h”, са представени руският флот бомбардиращ крепостта, руските обсадни позиции на сушата, Девненското езеро, нос Галата, височините на юг от Варна (Стара планина), и Черно море*. С букви, от „a” до „k”, е обяснителния текст към плана на Варненската крепост**.
Авторът на гравюрата е неизвестен. Тя е издадена от издателството на Кристиан Фридрих Мюлер в Карлсруе (Christian Friedrich Muller - Karlsruhe) през 1828 г.
Втората гравюра е публикувана в немския месечен вестник: Der erzgebirgische Volksfreund, eine Monatsschrift zur Belehrung und Unterhaltung fur den Burger und Landmann. Zehnter Jahrgang, Zwickau, Monat August, 1829 (Приятелят на хората от Рудните планини, месечник за обучение и забавление за гражданите и фермерите), издаван в Цвикау, Германия.
Тя представя изглед към Варненската крепост от височините на Франгенското плато по време на Руско-турската война от

Fernsicht mit russischen Belagerungsschiffen (Варна, далечен изглед с руски обсадни кораби); (12,5 x 21,3 см).
Ansicht der Stadt Varna bei ihrer Belagerung (Изглед към Варна по време на обсадата).
Генерал-майор Василий Алексеевич Перовски, 1836.
1828-1829 г. Крепостта е обсадена от руската армия и обстрелвана от руския военен флот. Високо над жилищните сгради се извисяват островърхите минарета на джамии, увенчани с полумесец.
С букви (от „a” до „g”) са представени руският флот, бомбардиращ крепостта, руските обсадни позиции на сушата, Девненското езеро, нос Галата и височините на юг от Варна (Стара планина)***.
Обсадата (22 юли - 29 септември / 11 октомври 1828 г.) се ръководи от вицеадмирал княз Александър Сергеевич Меншиков и неговият началник-щаб генерал-майор Василий Алексеевич Перовски, а след раняването на княз Меншиков - от граф Михаил Семьонович Воронцов (18 август - 29 септември / 11 октомври 1828 г.).

* Erklarung der Ansicht (Обяснителен текст).
a. Russische Flotte (Руски флот); b. Russischer Angriff (Руска атака); c. Fruchtgarten (Овощни градини); d. See Devina (Девненско езеро); e. Kirchhof in der Stadt (Гробище); f. Vorgebirge Galata; g. Balkan (Gebirg) (Балкан); h. Schvarzes Meer (Черно море).
** Erklarung des Plans (Обяснения към плана).
a. Varna (Варна); b. Verschanztes Turkisches Lager (Укрепен турски лагер); c. See Devina (Девненско езеро); d. Schvarzes Meer (Черно море); e. Lager Russischer Garden (Лагер на руските гвардейци); f. Vorbegend Russische Verschanzungen (Първи руски окопи); g. lager des General Woronzof (Лагер на генерал Воронцов); h. Zelt des Kaisers, davor der Telegraph (Шатрата на императора, пред нея телеграфът); i. Detaschirtes Russisches Corps, jenseits des Sees (Отделен руски корпус, отвъд езерото); k. Russische Flotte (Руски флот).
*** Mit dem Buchstaben „a” ist aus beiliegender Ansicht die russische Flotte bezeichnet, mit „b” der Angriss der Russen sowohl zu Wasser als zu Lande, mit „c” der See Devina, mit “d” das verschanzte russische Lager, mit „e” das schwarze Meer, mit „f“ das Vorgebirge Galata, und mit „g” das Balkangebirge (Der erzgebirgische Volksfreund, eine Monatsschrift zur Belehrung und Unterhaltung fur den Burger und Landmann. Zehnter Jahrgang, Zwickau, Monat August, 1829, S. 121). 

Анастас АНГЕЛОВ
E-mail: an_angelov@abv.bg