НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
Варна преди фотографията:
ПРЕДАВАНЕТО НА ВАРНЕНСКАТА КРЕПОСТ НА 11 ОКТОМВРИ
1828 Г. - ЕДНА ГРАВЮРА НА ВЕНЦЕЛ ПОБУДА ОТ 1840 Г.

На 29 септември (11 октомври) 1828 г., след 3-месечна обсада по време на Руско-турската война от 1828-1829 г., Варна е превзета от руските войски. Най-голямата турска крепост и пристанище по западния бряг на Черно море, прикриваща един от пътищата, водещи към столицата на Османската империя е в руски ръце. Крепостта капитулира и командирът на гарнизона - капудан паша Иззет Мехмед (Topal Іzzet Mehmed Pasa), предава ключовете на крепостните порти. 
Венцел Побуда [1] представя предаването на Варненската крепост на руски генерал (граф Воронцов?), пред една от крепостните порти от капудан паша Иззет Мехмед [2], който държи в ръце поднос с ключовете на крепостта. Това е представата на немския художник за капитулацията на Варна [3].
Всъщност церемония по предаване на Варненската крепост на сушата не е имало. Ключовете на крепостта са предадени на 29 септември (11 октомври) в 1 часа след обед на борда на адмиралтейския кораб „Париж“ [4].
Иван Василев Ботянов, чиновник от Министерството на външните работи при щаба на адмирал А. С. Грейг (командир на руския Черноморски флот) пише в своите записки за влизането на руските войски (и император Николай I) на 1 (13) октомври 1828 г. във Варненската крепост:
„После удаления капудана-паши из крепости, вся остальная част наших войск, вступив в нее, заняла и цитадель; и тогда же на главном бастионе поднят был Императорский флаг, при появлении которого произведен был со всего флота и с сухопутных батарей салют; в то же самое время граф Воронцов поднес Государю ключи крепости Варны“ (И. В. Ботьянов. Пребывание императора Николая Павловича на Черноморском флоте в 1828 году. // Морской сборник, 1869, Т. 103, № 8, с. 27).

Die Turk. Festung Varna capitulirt den 11. Oct. 1828. Stich und Druck d. W. Pobuda. Гравюра върху стомана, Stuttgart Verlag Scheible, 1841; (Ohne Ort, um 1840), 11,5 х 8,5 cm.
„Париж“ - флагманският кораб на руската Черноморска ескадра (110 оръдия), командир капитан I ранг Дмитрий Егорович Балзам.
Бележки:
1. Венцел Побуда (Wenzel Pobuda, 1797-1847), немски литограф и издател, роден в Бохемия, работил в Щутгарт заедно с Якоб ван Рийс (Jacob van Rees) (Pobuda, Rees et Cie, Stuttgart).
2. Юсуф паша (Yusuf Pasa) - комендант на Варна, предал ключовете на Варненската крепост на 28 септември (10 октомври) 1828 г. Взет от руснаците в почетен плен (заедно със семейството си и прислугата) в Одеса (В. В. Познахирев. Во всемилостивейшем внимании к услугам, оказанны Юсуф-пашою при сдаче крепости Варны. // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 2013, № 10-1, с. 116-118).
3. До началото на войната крепостта има 7-хиляден гарнизон, начело с Юсуф Мухлис паша Серезли (Yusuf Muhlis Pasa). След навлизането на руснаците в Добруджа на 27 май (8 юни) 1828 г. и превземането на Браила на 6 (18) юни от Константинопол (Истанбул) във Варна е изпратен капудан паша Иззет Мехмед с подкрепление от 300 души лична охрана, 800 души морски пехотинци и около 3 хиляди албанци (The Russo-Turkish campaigns of 1828 and 1829: with a view of the present state of affairs in the East. By Colonel Chesney. New York, Redfield, 1854, p. 107). Със своя 12-хиляден гарнизон (с командир капудан паша Иззет Мехмед), нараснал до 15 хиляди по време на отбраната, 178 оръдия (13 - чугунени, останалите медни), според адмирал Мелихов 207 медни и 31 чугунени оръдия (Морской сборник, Том III, № 4, Апрель, 1850, с. 297)
и флот от 14 малки кораба, два от които въоръжени с по един 12 фунтов еднорог, крепостта се превръща в сериозна преграда пред руското настъпление към Константинопол.
4. В Спасо-Преображенският събор в Санкт Петербург по волята на Николай І е събрана голяма част от трофеите, взети от руснаците по време на войната от 1828-1829 г. „Тук се намират повече от 500 знамена, конски опашки и флагове, пленени в сраженията и крепостите в европейска и азиатска Турция ... и около 80 катинара и ключове от покорените крепости и градове: Адрианопол* (Одрин), Варна, Ерзерум, Карс, Созопол, Браила, Исакча, Мачин, Хърсово, Тулча, Турну, Кюстенджа, Сливен, Байбурт, Анапа, Ахалцих (Ахалцихе), Ахалкалаки, Баязет, Олта (Олту), Мидия и други.
* Един от ключовете на Адрианопол (Одрин) се пази във Възкресенската църква на големия дворец в Царско Село; под него има надпис върху медна плочка: „Ключът на Адрианопол (Одрин), превзет на 8 август 1829 година“
** В Московската Оръжейна палата се пази знамето (байракът) на крепостта Варна; това знаме е било предадено през 1828 г. за пазене във Варшава, но след 1831 г. е било взето от там“ (Н. Ширяев. Памятники турецкой войны 1828-1829 годов. // Русская старина, Том LXXIX, Август, 1893, с. 406-408).

Анастас АНГЕЛОВ
E-mail: an_angelov@abv.bg