НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ВАРНА ПРЕДИ ФОТОГРАФИЯТА: ИЗГЛЕД НА ВАРНА ОТ ПТИЧИ ПОГЛЕД - ЛИТОГРАФИЯ НА ЕДМЪНД УОКЪР
ОТ 1854 Г.

Литографията „A Birds-Eye view of the City of Varna” (Изглед на Варна от птичи поглед) [1] е работа на английския художник Edmund Walker (Едмънд Уокър, 1814-1882), гравьор към литографската фирма „Day & Son” (Дей и син, Лондон). Тя е издадена от издателство „Lloyd Brothers & Co” (Лойд Брадърс и Ко, Лондон) на 22 юни 1854 г. в два варианта - тонирана (ръчно оцветена) и черно-бяла. Литографията е в два размера: 290 х 510 мм (405 х 545 мм) и 460 х 645 мм. Литографията е издадена в началото на Източната (Кримската) война (1853-1856 г.), за да задоволи интереса на английската публика към Варна - сборен пункт и главна база на съюзническите английски, френски и турски войски преди отплаването им към Крим.
Изборът на Варна е предопределен от нейните природни дадености. Градът е най-голямото турско пристанище по Западното Черноморие - крепост с шестхиляден гарнизон. Варна е на няколкодневен преход от Силистра и Шумен - големите турски крепости, преграждащи пътя на руската армия към Балкана. При пълното превъзходство на английския и френския флот в Черно море двете крепости стават за руснаците главни обекти в настъплението им към Константинопол (Истанбул).
Литографията представя Варна (Варненската крепост) от птичи поглед, гледана от югоизток [2]. На преден план е Варненският залив, изпълнен с ветроходи и параходи. Вляво, в местността „Карантината“ и на пясъчната коса, разделяща Девненското езеро от Черно море) са разположени палаткови лагери на части от английската армия. В средата е представен оттокът, свързващ Девненското езеро с Черно море (река Девня / река Варна), каменният мост над него (Таш кюпрю) и кеят. На нос Галата е представена фарова кула, в близост до която на висока мачта се вее турското (червено) знаме с полумесец и звезда. В действителност през 1854 г. на нос Галата е нямало фар (той е открит за навигация на 15 август 1863 г.) [3].
Под литографията има обяснителен текст (легенда) в 19 точки [4]. Дадени са и разстоянията в мили от Варна до Силистра, Тутракан, Олтеница, Русчук, Гюргево, Шумен (главната квартира на главнокомандващия турската Дунавска армия Омер Лютфи паша), Константинопол (Истанбул), взети от карта на Европейска Турция (Map of Turkey in Europe).
Автор на рисунката „A Birds-Eye view of the City of Varna” е Натаниел Уиток (Nathaniel Whittock, 1791-1860) [5]. Тя е прехвърлена върху литографски камък от Едмънд Уокър. Уокър никога не е посещавал Варна, английската публика, за която е предназначена литографията - също [6].

Бележки:
1. Пълното наименование на литографията е: „A Birds-Eye view of the City of Varna. A seaport of Turkey on the Danube coast of the Black Sea also of the country between the Black Sea and the Danube, the seat of war at the present time. The view of Varna is taken from the Imperial Survey, the distant country and situations of the Towns are laid down from the Map of Europe”. Вляво - Edmund Walker, Lith., в средата - London, Published by Lloyd Brothers & Co., 22 Ludgate Hill, June 22nd, вдясно - Day & Son, Lithrs. to the Queen.
2. За да задоволи интереса на английската публика към Източната (Кримската) война издателството „Лойд Брадърс и Ко“ (Лондон) публикува през 1854 г. няколко изгледа от птичи поглед - на Варна, Одеса, Севастопол, Кронщад, литографирани от Едмънд Уокър: „A Birds-Eye view of the City of Varna”, „A Birds-Eye View of the Town, Harbours & Forts of Odessa. Taken From The Illustrations of the Imperial Survey of the Ports of the Black Sea”, „The town, forts and harbours of Sebastopol”, „Birds-eye view of the Island, Harbours and Fortifications of Cronstadt”.
3. Annales hydrographiques: Recueil d'avis, instructions, documents et memoires relatifs a l'hydrographie et a la navigation. Tome Vingt-Quatrieme, Annee 1863, Paris, Imprimerie administrative de Paul Dupont, 1863, p. 249-250; The London Gazette, Tuesday, August 11, 1863, p. 3999; The Nautical Magazine and Naval Chronicle, October, 1863, p. 557-558; Карел Шкорпил. Черно море. В: Втори годишен отчет на Варненското археологическо дружество за 1907 г. Варна, 1908, с. 59.
4. „1. The termination of the Balkan a long chain of mountains separating Bulgaria from Rumelia, the Balkan is the great defence of Turkey in Europe (Края на Балкана - дълга верига от планини, разделящи България от Румелия, Балканът е голяма защита на Турция в Европа).
2. Part of the River Danube flowing between Bulgaria and Wallachia (Част от река Дунав, течаща между България и Влахия / Влашко).
3. Wallachia, a Province of Turkey at present in the power Russia (Влахия / Влашко, провинция на Турция, която в момента е под властта на Русия).
4. Bulgaria a Province of Turkey (България - провинция на Турция).
5. Rushtock a fortified Town 98 Miles from Varna (Русчук - укрепен град, 98 мили от Варна).
6. Giurgevo, 6 Miles from Rushrock (Гюргево, 6 мили от Русчук).
7. Olteniza, Ninety two Miles from Varna (Олтеница, 92 мили от Варна).
8. Turtukai (Туртукай / Тутракан).
9. Silistria, a strongly fortified City Eighty Miles from Varna (Силистрия / Силистра - силно укрепен град, 80 мили от Варна).
10. Shumla, forty two Miles from Varna and four Miles from the principal pass in the Balkan. Shumla is the head quarters of the Turkish Army commanded by Omar Pacha (Шумла, 42 мили от Варна и 4 мили от главния проход в Балкана. Градът е централа на турската армия, командвана от Омер паша).
11. The River Varna which flows over a flat space of Sixty Acres on the land side of the City of Varna adding greatly to its defence (Река Варна, която тече върху равен терен от 60 акра край град Варна, допринася значително за неговата защита).
12. Varna Bridge (Мост Варна).
13. The Quay (Кей).
14. The Castle (Крепост).
15. The Greek Cathedral (Гръцката катедрала / църква).
16. The Residence of the Governor (Резиденцията на пашата).
17. Courthouse and Prison (Съд и затвор).
18. South Point (Южна точка).
19. Black Sea (Черно море). 
The distance of the Towns from each other are measured from the Map of Turkey in Europe the foreshortening of a birds eye view not admitting a Scale, it can only shew the situations of the places. Varna is 120 Miles North of Constantinople” (Разстоянието между градовете е измерено от картата „Турция в Европа“, която е правена от птичи поглед и е без скала. Картата показва само местоположението на населените места. Варна е на 120 мили северно от Константинопол)”.
5. „Varna City, Bird's Eye View of, in aquatint, by E. Walker, after N. Whittock, Size 22 inches by 16 high. 3s 6d, Lloyd.” (Bent's Literary Advertiser, Register of Books, Engravings, & c. No. 604, London, August 10, 1854, p. 162).
6. Гравюрата е публикувана в немското илюстровано списание „Die Gartenlaube: Illustrirtes Familienblatt”, № 36, 1854, (Leipzig), S. 427. (Благодаря на Борислав Петров, който ми посочи тази публикация).

Анастас АНГЕЛОВ
E-mail: an_angelov@abv.bg

A Birds-Eye view of the City of Varna, Edmund Walker, 1854.