НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
БЪЛГАРСКИТЕ ВМС ПРОВЕДОХА ПРОТИВОМИННИ ДЕЙСТВИЯ ЗА
УНИЩОЖАВАНЕ НА МИНИ ОТ ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

По време на българо-румънското противоминно учение „Посейдон 2020” бяха открити пет бойни морски мини тип „ЕМА“ и една морска мина тип „EMC“. Мините от времето на Първата световна война са открити, лежащи на дъното, по време на планираната в рамките на учението противоминна операция от минните ловци от състава на Втората постоянна противоминна група на НАТО (SNMCMG2).
Мините тип „EMA“ са котвени, контактни мини с размери 1,6 х 0,8 м и тегло 150 кг. Те могат да бъдат поставяни от надводен кораб или подводница. Мината тип „EMC“ е също котвена, контактна мина, но с по-голям диаметър и боен заряд от 300 кг.
За осигуряване на безопасността, районът в който са открити морските мини беше изолиран за корабоплаване и подводни дейности. От 6 ноември до 18 ноември 2020 г. бяха проведени противоминни действия в Несебърския залив за унищожаване на мините. За техен координатор и ръководител на взривните дейности беше назначен капитан III ранг Илия Стойчев - началник на Центъра за подготовка на водолази и бордни спасители.
В противоминни действия участваха минен ловец „Цибър“ водолазните катери „Капитан II ранг Никола Фурнаджиев“ и „Форос“, водолазните групи за извършване на обследване, откриване, маркиране и подривявяне на открити морски мини от Пункт за базиране Варна и Пункт за базиране Бургас, както и водолазната група на минен ловец „Цибър“.
На 6 ноември водолазната група на минен ловец „Цибър“ унищожи една мина тип „ЕМА“. На 16 ноември водолазният катер „Форос“ и групата от Пункта за базиране Бургас унищожи една мина тип „ЕМА“. На 17 ноември водолазният катер „Капитан II ранг Никола Фурнаджиев“ и групата от Пункт за базиране Варна унищожи две мини тип „ЕМА“. На 18 ноември минен ловец „Цибър“ и водолазният катер „Капитан II ранг Никола Фурнаджиев“ унищожиха последните две мини една тип „ЕМА“ и една тип „EMC“.
Действията на личния състав по откриването, идентифицирането и унищожаването на мините свидетелства за професионализма и високото ниво на подготовка, като същевременно демонстрира, че минната опасност остава актуална дори и сто години след края на Първата световна война.

Връзки с обществеността на ВМС

Едната от откритите мини тип „ЕМА“. Снимката е направена от борда на минния ловец „Цибър“.
Водолаз се насочва към откритата мина тип „ЕМА“. Снимката е направена от борда на минния ловец „Цибър“.
Капитан III ранг Илия Стойчев - началник на Центъра за подготовка на водолази и бордни спасители, беше назначен за координатор и ръководител на взривните дейности. Снимка Атанас ПАНАЙОТОВ