НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
Варна преди фотографията:
ВАРНА ВЪРХУ ГРАВЮРА ОТ ОКОЛО 1850 Г.
Гравюрата представя поглед към Варненската крепост откъм морето*. На преден план малък ветроход (гемия) и гребна лодка (каяк). В ляво - мостът над река Девня (Таш кюпрю), вдясно - крепостната стена при нос Варна (Варна бурун). В центъра - пристана и пристанищната порта (Скеле капусу). Високо на жилищните сгради се представени 5 островърхи минарета на джамии и часовниковата кула (Сахат кула)**.
* В своята книга „Писма от България“ Виктор Тепляков пише: „Варна и нейната крепост са построени на един постепенен наклон към морето, който се спуща от високи и зеленеющи баири. Западната част на крепостта се оглежда в Девненския лиман, а източната стои гордо изправена над безкрайното равнище на морето. Оттук градът изглежда като една потъмняла маса от натрупани дървени къщи, над които стърчат тук-там високи минарета със заострени оловени върхове“ (Письма из Болгарии (Писаны во время кампании 1829 года) Виктором Тепляковым. Москва, В Типографии Августа Семена при Императорской Медико-Хирургической Академии, MDCCCXXXIII (1833), с. 31).
** Х. К. Шкорпил. Турските укрепления във Варна от 1828 и 1834 г. // ИВАД, II, 1909, с. 60-63, 68.

Анастас АНГЕЛОВ
E-mail: an_angelov@abv.bg

Varna, Bulgaria, 19th century. Неизвестен автор. Съхранява се в: Collection Hulton Archive / Getty Images (Архив Хълтън / Гети имиджис, Сиатъл).
Таш кюпрю (Каменният мост) - Карл Албрехт, 1894. Разрушен през 1906 г. Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ - Варна. (Х. К. Шкорпил. Турските укрепления във Варна от 1828 и 1834 г. // ИВАД, II, 1909, с. 35).