НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ОТЗВУК ОТ СРЕЩАТА „СИНЯ ИКОНОМИКА И СИНИ ИНОВАЦИИ“ В БУРГАС
На 19.11.2020 г. в град Бургас се проведе работната среща на националната рибарска мрежа с представители на науката под наслов „Синя икономика и сини иновации“. На бяха представени добри практики и проекти в областта на синята икономика, както и се обсъдиха възможностите за задълбочаване на сътрудничеството между различните заинтересовани страни - представители на науката, публичния, стопанския и нестопанския сектор.
Местна инициативна рибарска група „Несебър-Месемврия“ взе участие във форума с фотоизложба на тема „Живот сред рибарските мрежи - Несебър 2020“.
Участник във форума бе и партньорът на „Морски вестник“ г-н Борислав
Френчев (https://economy2blue.org/), който представи Проекта „Наука, иновации, история и устойчивост - предпоставки за висок икономически „Син растеж“, финансиран по ПМДР 2014-2020 чрез Стратегията за ВОМР на МИРГ „Варна, район Аспарухово - Белослав - Аксаково“.
Благодарение на колегата Борислав Френчев можем да представим на нашите читатели и фотоизложбата на тема „Живот сред рибарските мрежи - Несебър 2020“.

Форумът премина при спазването на всички мерки за безопасност.