НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ПРЕЗ 1942 Г. БЕЗРАБОТЕН МОРЯК ПИШЕ МОЛБА
ДО ЦАР БОРИС ІІІ, СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г.
СТАВА КАПИТАН НА КОРАБ

Искрено се надявам някой от старите жители на Созопол да помни капитана, моряка Иван Симеонов Недялков. Той е роден на 2 юни 1918 г. в гр. Малко Търново. „Завършва“ образованието си през 1932 г. и от тази възраст започва да си изкарва прехраната с работа по фабриките в Бургас. Служи във Флота на Н.В. от 1938 до 1942 г. Службата го праща в различни формирования във Варна, Русе и Созопол. Явно е служил добре, защото е изпратен на обучение в кандидат-подофицерска школа, която завършва успешно. Не е ясно с каква специалност се уволнява, но в цивилния живот трудно си намира работа. А трябва да издържа многочленно семейство…
На 8 април 1942 г. Иван Недялков подава документи в Дирекцията на водните съобщения - София. Но отговор на своята молба не получава. Затова се решава на 20 август 1942 г. да напише молба и до цар Борис ІІІ. От царската канцелария веднага препращат молбата до Дирекцията на водните съобщения. Там проверяват още веднъж документите на молителя и констатират, че по принцип те са редовни (срокът на медицинското е изтекъл),  но „Ваканция няма“…
Вероятно скоро такава „ваканция“ все пак се появява и Иван Недялков е назначен като моряк в Беломорското крайбрежно плаване още през 1942 г. Малцина знаят, че такава структура в системата на Дирекцията на водните съобщения има и нейното ръководство е в пристанището на Кавала. Но не това е темата на този разказ. В своята автобиография, написана при кандидатстване за работа в Параходство БМФ, Иван Недялков посочва важен за онова време свой принос: по време на „събитията“ (септември 1944 г.) той става един от куриерите, осъществяващи връзката между гръцките партизани от ЕЛАС и небезизвестния Добри Терпешев. Това обстоятелство, както и информацията, че широк кръг негови роднини и приятели са членове на комунистическата партия, очевидно му помагат. Но не веднага…
В крайна сметка Иван Недялков започва работа в БМФ през 1948 г. като капитан на ІV категория кораби (малки плавателни съдове за крайбрежно плаване). Очевидно, школата от военния флот и практиката в Беломорското крайбрежно плаване също са взети под внимание при назначаването му. В характеристика за него, дадена на 6 април 1962 г., се казва: „Подготовката за длъжността, която заема, е добра. Винаги присърце приема и изпълнява възложените му задачи. Като капитан на кораб е осъществявал добро ръководство и е имал необходимото уважение от страна на неговите подчинени. Предвид дългогодишната практика и големите нужди на параходството за капитани, предлагаме лицето да бъде удостоен за ст. пом. капитан ІІІ категория.“
На гърба на характеристиката е посочено, че ще му бъде издадена заповед за старши помощник-капитан на моторния кораб „Емона“ и че е ползвал отпуск за 1964 г. До тук съм издирил документи за биографията на този наш моряк и капитан. В автобиографията си от 1948 г. той посочва своите приятели в Созопол: Коста Банков - секретар на местния синдикален съвет, Спас Нейков - обущар, Ставро Гарипов - директор, Зосим Фанариотов - директор на кооперация „Труд“, Тодор Камбуров - риболовец. Те, или техните наследници, може би знаят нещо повече за съдбата на капитан Иван Симеонов Недялков?
Атанас ПАНАЙОТОВ

Част от автобиографията на Иван Симеонов Недялков, с акцент върху службата му в Беломорието.
Резолюцията върху гърба на характеристиката на капитан Иван Симеонов Недялков, 1964 г.
Молбата на Иван Симеонов Недялков до цар Борис ІІІ, 20 август 1942 г.
Резолюцията върху гърба на молбата на Иван Симеонов Недялков е от 3 септември 1942 г.
Характеристика на капитан Иван Симеонов Недялков, 1962 г.
Автобиографията на Иван Симеонов Недялков, написана при кандидатстването му за постъпване на работа в Параходство БМФ.
Моторният кораб „Емона“, на който Иван Симеонов Недялков през 1964 г. е назначен за старши помощник-капитан. Снимката е направена през 1958 г. в Пристанище Бургас. Зад „Емона“ се вижда параходът „Христо Ботев“.