НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
МАЙОР ДЮЛГЕРСКИ - КОМАНДИРЪТ НА ПАРАХОДА „КРУМ“
ПРЕЗ 1890-1891 Г.

Преди година инж. Николай Генчев от Русе - трето поколение речнофлотец, дългогодишен главен инженер на Параходство БРП, понастоящем пенсионер, но постоянно действащ приятел на „Морски вестник“, ми предостави сканирано копие на тази снимка. Попита ме дали мога да открия името на сухопътния офицер с помощта на надписа на гърба на снимката. Поех този ангажимент, без да подозирам, че това може да се окаже доста трудна задача.
На гърба на снимката се чете: „На обичний ми Боцман от парахода „Крум“ от командира му“… (следва засукан „министерски“ подпис)... Руссе, Октомври, 1890 г.“ Не е малко, но не е и достатъчно. Засуканият подпис не може да бъде разчетен. Остава да се търси кой е бил командир на парахода „Крум“ (бивш „Голубчик“) през октомври 1890 г. При тази пандемична обстановка не можах да отида до Държавния военноисторически архив - Велико Търново. Оставаше да разчитам на „скрити резерви“ - копията от документи и записките ми от предишни посещения в този архив. Е, то и това се оказа нелесна работа, защото не съм от най-организираните и подредените…
Все пак, успях да открия част от това мое документално-архивно богатство и то влезе в действие. В копията на страниците, които съм поръчал от „История на Българската Флотилия. Съставена към 1 януари 1899 г.“ от мичман ІІ ранг Сава Христов, открих липсващото парче от пъзела:
-„С Приказ № 222 §4 от 11/VІІІ (1890 г.) майор Драганов (предишният командир на „Крум“ - бел. Ат. П.) се превежда във Военното училище, а майор Дюлгерски се назначава за командир на парахода „Крум“.
-С Приказ № 53 §8 от 22/ІІ.91 г., основан на Приказа по Военното ведомство № 63, майор Дюлгерски се откомандирова обратно в частта си, а Вр. командир на пар. „Крум“ се назначава мичман Абаджиев“.
Макар и за 6-7 месеца, майор Дюлгерски е изпълнявал длъжността командир на парахода „Крум“. Друг е въпросът, че като сухопътен офицер сигурно е нямал никакво понятие за това как се командва параход. Изпратили са го, видно е, че е офицер с бойни отличия, достоен българин с чувство за отговорност. И той е изпълнил заповедта. Бързо се е ориентирал в обстановката, видял е, че човекът, на който най-много ще разчита, е боцманът на парахода и в знак на благодарност за неговото съдействие, му е подарил своя портрет - нещо обичайно по това време. След като портретът е оцелял и до сега, значи е бил грижливо съхраняван.
Обнадежден от постигнатия резултат, разгърнах том І - ІІ (А-З) на „Офицерският корпус в България 1878 - 1944 г.“ (С., Изд. на Министерството на отбраната, 1996 г.), съставен от Румен Руменин. Но, уви, ударих на камък! Майор Дюлгерски е имал не само редкия шанс сред десетки свои колеги сухопътни офицери да стане командир на параход в Дунавската ни флотилия, но и малшансът да бъде пропуснат в този единствен и ценен по рода си справочник. Но пък тази публикация в „Морски вестник“ му дава някакъв шанс да остане в историята по различен от неговите тогавашни колеги начин.
В „Офицерския корпус…“ обаче не са пропуснали името на мичман (І разред - Ат. П.) Абаджиев, който поема командването на парахода „Крум“. Стефан Христов Абаджиев, според този справочник, е бил командир на кораба „Симеон Велики“. Да, но това става по-късно. Първият кораб, на който той е командир, е именно „Крум“. Този наш морски офицер, който достига до звание капитан І ранг, остава в историята с още нещо. През 1896 - 1897 г. той е началник на Морското училище, като едновременно с това поема и командването на учебния ветроход „Асен“.
Атанас ПАНАЙОТОВ

Параходът „Крум“ (бивш „Голубчик“). Снимката е публикувана в сп. „Морски сговор“, бр. 6 от 1929 г.
Факсимиле от „История на Българската Флотилия. Съставена към 1 януари 1899 г.“ от мичман ІІ ранг Сава Христов, от което става ясно, че майор Дюлгерски поема командването на „Крум“ на 11 август 1890 г.
Факсимиле от „История на Българската Флотилия. Съставена към 1 януари 1899 г.“ от мичман ІІ ранг Сава Христов, от което става ясно, че майор Дюлгерски сдава длъжността командир на „Крум“ на мичман Абаджиев на 22 февруари 1891 г.
Майор Дюлгерски като командир на парахода „Крум“. Снимката е от колекцията на инж. Николай Генчев.
Обратната страна на снимката с дарствения надпис. И тук е логото на студиото на известния русенски фотограф Р. (Рудолф) Либих.