начало
избор на брой
"Морски колекции"


ОХРИДСКИ СЛЕДИ В ДОКУМЕНТИ, СЪХРАНЯВАНИ В ДЪРЖАВЕН АРХИВ - ВАРНА (3)
(Продължение)

В личния фонд на проф. Петър Карасимеонов, изпълняващ длъжността архитект в Народния археологически институт в София от 1938-1944 г., са запазени 6 броя дневници със скици и записки от изследването на църквата „Св. София“ в гр. Охрид през 1941-1942 г. В подготвеното „Изследване на църквата „Св. София“ в Охрид и нейното историческо значение“, на немски език има и над 30 броя снимки и скици от заснемането на църквата „Св. София“ в Охрид през 1941 г.
В друг семеен фонд са запазени спомените на артистите Роска Петрова и Идеал Петров.
Ето какво пише в спомените си Роска Петрова:
„Сезон 1941–1942 г. Заминахме за Скопския народен театър в Освободена Македония – Втори народен български театър.... Театърът направи представление във Велес, родния ми град и по програма посетихме Битоля, Щип, Прилеп и Охрид....
Охрид е старинен град с много манастири. С чуден булевард край Охридското езеро. Там ядохме розова пъстърва на скара... Успех имаше театъра. Сред града има един чинар, дърво датиращо от 300–400 години, от едната страна кухо и вътре маса, а клоните му покриват целия площад.
В семейния фонд „Петрови, Роска и Идеал“ има над 10 снимки от посещението на артисти от Народния театър – Скопие в Охрид – пред главната порта на Самуиловата крепост, по пътя за църквата „Св. Климент“, по Охридската крайбрежна алея и други. Интерес представляват картичките с изгледи от: Самуиловата крепост; Охридското езеро; църквите „Св. Климент“, „Св. София“ и на манастира „Св. Наум“.

Гергана ГЕОРГИЕВА,
ст. експерт, ОДА – Варна
(Следва)

31 януари 2017 г. Охридски следи в документи, съхранявани в Държавен архив - Варна (1)
1 февруари 2017 г. Охридски следи в документи, съхранявани в Държавен архив – Варна (2)


ДА - Варна, ф. 1317, оп. 1, а.е. 96-101.
ДА - Варна, ф. 1489, оп. 1, а.е. 204-206.