ЗАМРЪЗВАНЕТО НА РЕКА ДУНАВ ПРЕЗ 1902 Г.
(пощенска картичка)
Замръзването на река Дунав в края на тази зима ни накара да обърнем поглед назад и да преценим има ли нещо необичайно в това явление. Много медии отбелязаха факта, че за първи път от 27 години Дунав замръзна напълно при Силистра. В хрониките на метеорологичните служби на нашите крайдунавски градове са записани и други години, в които водата в реката е намалявала драстично през декември и януари - 1902, 1929, 1942, 1950 г. Според официалната метеостатистика в периода 1900-1964 г. Дунав е замръзвал 27 пъти, а след това се е случвало само веднъж - през 1985 г. Писмени свидетелства има от 1902 г., когато заледяването продължило 29 дни.
Във фонда на Държавен архив – Варна, е запазена една пощенска картичка, на която е изобразен именно това явление, случило се през 1902 г. На снимката се виждат изтласканите от ледените блокове кораби от реката към брега. Наклонените димоходи и мачти красноречиво показват състоянието на плавателните съдове. Издателят на картичката: М. Камерман, е описал събитието на български език като „Русе - Коледната катастрофа 1902 г.” Надписът на френски език е по-умерен и в превод означава „Русе – Дунав през декември 1902 г.” Известно е, че М. Камерман издава поредица от картички със снимки от замръзването на Дунав през 1902 г., които и днес представляват интерес за колекционерите.
Пощенската картичка е част от запазената кореспонденция на фамилията Дюрони, представители на която са били консули и вицеконсули Германия, Швеция и Испания във Варна през периода 1867 – 1939 г.
МОРСКИ ВЕСТНИК
Пощенската картичка е от фонда на Държавен архив – Варна
начало
избор на брой
"Морски колекции"Пощенската картичка, на която са изобразени изтласканите от ледените блокове кораби от река Дунав към брега край Русе.
Пощенската картичка е изпратена от Русе за Истанбул, а върху нея е и личният печат на Жан Мари Дюрони – вицеконсул на Испания във Варна от 6 март 1894 г. до 21 март 1931 г. Повече за консулската фамилия Дюрони във Варна можете да намерите в: Дряновски, Б. Консулски представителства във Варна (1352 – 2006), изд. „Славена”, Варна, 2006, с. 105 - 106