начало
избор на брой
"Морски колекции"Поглед към миналото:
„ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА ПРИ ПЪТУВАНЕТО ПО МОРЕ“ (1928 Г.)
През 1928 г. Пристанищното отделение при Главната дирекция на железниците и пристанищата в тогавашното транспортно министерство издава „Правилник за реда при пътуването по море“, одобрен с Указ № 2 от 31 май 1928 г. и обнародван в „Държавен вестник“, бр. 58 от 14 юни 1928 г. В увода на правилника се посочва че: „Следващите по-долу правила важат за всички кораби, намиращи се в море или в съединени с морето водни пътища, по които плават морски кораби“.
Този ръководен документ се появява във времето, когато Царство България прави опити да излезе от трудното следвоенно състояние на своята икономика. Има оживление и в българското морско стопанство. Това се отнася и за каботажното корабоплаване, което се поддържа както от кораби на Българското търговско параходно дружество, така и десетки малки плавателни съдове (основно ветроходни гемии), собственост на малки кооперации и на отделни частни лица. Затова още в самото начало в правилника се уточнява, че: „… за ветроход ще се счита всеки кораб, който се движи само със силата на вятъра, независимо от това, дали той има или не механически двигатели, а за параход ще се счита всеки кораб, който се движи с механически двигател, независимо от това, че той може едновременно с механическия двигател да използва и силата на вятъра посредством ветрила“.
„Правилник за реда при пътуването по море“ (1928 г.) (в PDF-формат)