СНИМКА НА КОРАБИТЕ „БЪЛГАРИЯ”, „БУРГАС” И „ОРНАК” ОТ ПРЕДИ 50 ГОДИНИ
Във фонда на Държавен архив – Варна, се пази една интересна снимка, направена преди около половин век (през 1962 г.) в Доково-ремонтния комплекс „Сух док” – около една година преди обособяването му в отделен Кораборемонтен завод (днес Кораборемонтен завод „Одесос”). На снимката се виждат три кораба. В ляво е полският танкер „Орнак” (ORNAK), а в дясно е българският параход „България”. Между тях е по-малък кораб, чието име не е изписано по бордовете. Силуетът му напомня на 3000-тонните кораби тип „Варна”, строени във Варна, но за да бъдем точни, надзърнахме в книгата на инж. Любомир Живков (мир на праха му!) „Сухият док (Обект 586) – строителство и експлоатация”, ИК „Морски свят”, Варна, 2005 г.
В Приложение № 6 на книгата са дадени всички докувани кораби през първите 10 години от експлоатацията на Сухия док (1 септември 1955 – 2 септември 1965 г.). Полският танкер „Орнак” е докуван от 26 май до 12 юни 1962 г. Българският параход „България” (собственост на Параходство БМФ) е престоял в Сухия док доста по-дълго – от 27 октомври до 23 декември 1961 г. Фактът, че стои до докувания вече „Орнак” – т. е., след 12 юни 1962 г., е твърде притеснителен по отношение на продължителността на ремонта, но това е друга тема.
Кой е третият кораб? Най-вероятно е моторният кораб „Бургас”. Той е докуван от 5 до 24 август 1962 г. Вероятно след ремонта са възникнали усложнения, защото „Бургас” е отново в Сухия док от 3 до 19 ноември 1962 г. Има ли това някаква връзка с предишния доков ремонт на кораба тук – от 22 май до 13 юни 1961 г., е трудно да се каже, разчитаме на спомени и коментари от страна на читателите. Защото става въпрос за един нов кораб, приет в състава на Параходство БМФ на 27 декември 1958 г., и толкова честите докови ремонти си имат някаква сериозна причина. Вероятно проблемите на „Бургас” са отстранени, защото следващият престой на кораба в Сухия док е в края на 1964 г., но той продължава само четири дни – от 18 до 22 декември.
МОРСКИ ВЕСТНИК
Снимката е от фондовете на Държавен архив - Варна
начало
избор на брой
"Морски колекции"Снимка на корабите „България”, „Бургас” и „Орнак” от преди 50 години