начало
избор на брой
"Морски колекции"Документ за вписването на парахода „Кирил” в Книгата на големите кораби в Пристанище Варна, 30 април 1931 г. Държавен архив – Варна, ф. 229 к, оп. 2, а.е. 1.
ПАРАХОДЪТ „КИРИЛ” НИКОГА НЕ Е ПРОДАВАН НА
ТУРСКИ КОРАБОПРИТЕЖАТЕЛИ!

Необходимо уточнение за финала на „биографията” на кораба под български флаг

Поне трима български автори (Илия Тодоров, Тремол Иванов и Чони Чонев - светла им памет!) приключват службата на парахода „Кирил” в състава на Българското търговско параходно дружество през 1933 г. чрез продажбата му на турски корабопритежатели. Нещо повече, и тримата уверено твърдят, че турците само сменят двигателя му (от парна машина на дизелов мотор) и го преименуват на „Кара Дениз”, като под това име, но под чужд флаг някогашният параход „Кирил” продължава да плава по старата си линия Цариград - Варна - Бургас и до Пирея.
Първи лансира тази информация Илия Тодоров („Българските кораби”, С., изд. „Техника”, 1981, с. 69). Версията е възприета безкритично от Тремол Иванов („Морското търговско корабоплаване на Третата българска държава”, Варна, ИК „Галактика”, 1996, с. 340). Година по-късно същата информация е разширена от Чони Чонев, който добавя към нея, че продажбата е за 1100 английски лири и че новият собственик е турският гражданин Лаврадос („Корабите”, том V, С., изд. „Литера Прима”, 1997, с. 180).
Е, нищо от това не е вярно! Който не вярва, може да провери в интернет: http://www.miramarshipindex.org.nz Там ще види, че през 1934 г. (а не през 1933-та!) „Кирил” е продаден на T. S. Loverdos (а не Лаврадос!), който е гръцки (а не турски!) гражданин. За това и корабът, вече под името ELENI, е регистриран в Пирея. През 1937 г. ELENI става EVANGELOS GEORGIOU, но остава регистриран в Пирея, защото отново е собственост на гръцки корабопритежатели: E.G.Georgiou & I.C.Miras. Последната смяна на собствеността става през 1940 г., като корабът плава под името FRAGISCOS и е собственост на Sigalas Bros (Пирея). На 27 април 1941 г. някогашният „Кирил” потъва след инцидент, вероятно свързан с началото на немско-италианската инвазия в Кралство Гърция.
Разбира се, информацията в интернет е хубаво нещо, но най-добре е тя да бъде проверена с документални източници. Затова със съдействието на колегите от Държавен архив - Варна, успях да издиря нотариалния акт по продажбата на парахода „Кирил”. Корабът е продаден на 25 октомври 1934 г. на гръцкия поданик Теодор Спиридон Ловердос за 1000 (хиляда) (а не за 1100 - според Чонев, или 1200 - според Тр. Иванов) английски лири.
В нотариалния акт, а и в документа за вписването на парахода „Кирил” в Книгата за големите кораби в Пристанище Варна, са дадени точните му размери, които също се различават, макар и не толкова много, от посочените публикации на тримата български автори. Затова ще ги уточним сега:
- дължина: 52,65 м; широчина: 8,45 м; газене при пълен товар: 3,1 м, а празен - 2,5 м, вместимост: 509 БРТ и 179 НРТ;
- стоманен корпус, парна машина с тройно разширение, мощност: 125 номинални к.с., 750 „индицирани” к.с.
- параходът е построен като DEVONIA, пътнически кораб, в Hoboken, Анверс, Белгия, от Grandes d'Anvers за Anglo-French SS Co Ltd и е предаден за експлоатация на 3 февруари 1902 г.
Атанас ПАНАЙОТОВ
Параходът „Кирил” в замръзналите води на Варненското пристанище, 1929 г. Държавен архив – Варна, ф. 711к, оп. 1, а.е. 105.
Първата страница от нотариалния акт за продажбата на парахода „Кирил”, 25 октомври 1934 г. Държавен архив – Варна, ф. 229 к, оп. 2, а.е. 1.
Втората страница от нотариалния акт за продажбата на парахода „Кирил”, 25 октомври 1934 г. Държавен архив – Варна, ф. 229 к, оп. 2, а.е. 1.
„Кирил” е отписан от Пристанище Варна на 26 октомври 1934 г. Държавен архив – Варна, ф. 229 к, оп. 2, а.е. 1.