ПОЩЕНСКА КАРТИЧКА С ПАРНИЯ КАТЕР “ХАДЖИ
ДИМИТЪР” (БИВШ “ВАРНА”)

Пощенската картичка с парния катер “Хаджи Димитър” (бивш “Варна”) е една от най-популярните, разпространявани в началото на ХХ век от гостувалите във Варна летовници и търговци. Изпращана е както към вътрешността на страната, така и в чужбина. Макар че надписът върху нея гласи: „Варна. Пристанището (Varna. Le port)”, основният образ е именно този на катера. В някои от тиражите - допечатки на пощенската картичка, това е отбелязано с допълнителен надпис.
Парният катер е построен във Финландия през 1877 г. и служи в руския Дунавски флот. Постъпва в българската Дунавска флотилия при нейното основаване през 1879 г. Има водоизместване от 12 т. Катерът е с дървен корпус с размери:
- дължина – 8,52 м;
- широчина – 2,45 м;
- газене 1,25 м.
С парната си машина едновинтовият катер може да развива скорост от 7 км/ч срещу течението и 10 км/ч по течението на реката. Може да превозва до 30 души.
От 1880 г. е прехвърлен от р. Дунав на Черно море и служи в База Варна. Изведен е от състава на флота в края на Първата световна война.
МОРСКИ ВЕСТНИК
Пощенската картичка се съхранява във фонда на Държавен архив – Варна
начало
избор на брой
"Морски колекции"Пощенската картичка с парния катер “Хаджи Димитър” (бивш “Варна”)