начало
избор на брой
"Морски колекции"
ОХРИДСКИ СЛЕДИ В ДОКУМЕНТИ, СЪХРАНЯВАНИ В ДЪРЖАВЕН АРХИВ - ВАРНА (4)
(Продължение)

Друга емоция носят изобразителните материали за гр. Охрид, във фондовете на Държавен архив - Варна, са съхранени над 50 броя снимки и картички.
Красиви картички от Охрид и неговите забележителности със снимки на Петър Савинов, фотограф, автор на „Пътеводител за Охрид“, 1943 г. са запазени в частично постъпление.
Освен с туристическа цел да се популяризират красотите на гр. Охрид, картичките са използвани и за благотворителност, на гърба на всяка от тях има следния надпис: „Чрез тази снимка подпомагате бедните охридски семейства.“

Така представения преглед на документи за гр. Охрид, съхранявани във Варненския държавен архив, не претендира за изчерпателност и не дава цялостна представа за фактите и събитията, защото историята не е само войни и победи, не е само суха хронология на времето, а е самия живот на хората.
За  нас - българите, Охрид не е само град, а мистичен разказ за минало величие, съхраняващ невидимата връзка със Златния век на българската книжнина, старите български столици – Плиска, Преслав, Търново...

Гергана ГЕОРГИЕВА,
ст. експерт, ОДА - Варна
(Край)

31 януари 2017 г. Охридски следи в документи, съхранявани в Държавен архив - Варна (1)
1 февруари 2017 г. Охридски следи в документи, съхранявани в Държавен архив – Варна (2)
2 февруари 2017 г. Охридски следи в документи, съхранявани в Държавен архив – Варна (3)
Илюстрациите са от ЧП № 761 на Държавен архив - Варна.