СНИМКА НА ТАНКЕРА „ПИОНЕР” (ЕX-ROGN)
В Държавен архив - Варна, се съхранява снимка на танкера „Пионер”, който е бил в състава на Параходство „Български морски флот” и на Параходство „Български танкерен флот”. Според описа на приемната комисия, снимката е направена през 1962 г. Вижда се, че снимката е направена по време, когато танкерът е бил застанал на котва и на кърма на ремонтен кей. Интересно, но според книгата на инж. Любомир Живков (мир на праха му!) „Сухият док (Обект 586) - строителство и експлоатация”, ИК „Морски свят”, Варна, 2005 г., танкерът „Пионер” е бил в Сухия док във Варна през 1961 г. (от 10 до 18 август). Пак там се посочва, че в Сухия док от 10 до 18 октомври 1963 г. е бил 4200-тонен български танкер. До 1963 г. български танкери с близки до тези данни са два: „Комсомолец” (дедуейт 2100 тона) и „Пионер” (дедуейт 3251 тона). Можем да предположим, че става дума за „Пионер”, който е с по-голямото водоизместване.
Тъй като описът на архивната единица е направен веднага след постъпването на негативите, трудно можем да допуснем, че е допусната небрежност. Затова логичното обяснение защо снимката е направена именно през 1962 г. е възможното извънредно посещение на танкера в Доково-ремонтния комплекс (от 1963 г. - Кораборемонтен завод). Корпусът на кораба не е толкова обрасъл, за да се нуждае от доков ремонт. Но на десния му борд под водолинията се виждат няколко малки поражения, които нямат вид на конструктивни елементи от корпуса, а са нанесени след евентуален сблъсък с брегово съоръжение. Още един аргумент в полза на това, че снимката е направена през 1962 г. е и това, че при внимателно вглеждане на надписа до димохода на съседния кораб се разчита името BURGAS (виж 28 февруари 2012 г. Снимка на корабите „България”, „Бургас” и „Орнак” от преди 50 години).
Танкерът „Пионер” (еx-ROGN) вдига български флаг на 21 юни 1961 г. в Анверс, Белгия. Първи капитан на кораба е Георги Стамболиев, а първи главен механик - Иван Андреев. След вдигането на българския флаг танкерът има позивни LZFF. „Пионер” е в експлоатация до 1976 г., когато е изведен от строя и известно време е използван като плаваща пречиствателна станция.
ROGN е построен в Haugesund Mekaniska Verkstad - Bergen, Норвегия. Дължина (максимална) - 100,04 м, широчина (при мидела) - 13,56 метра, газене - 5,56 м (с пълен товар). Височината от кила до топа на мачтата му е 26,32 м. Корпусът му е усилен за плаване в ледови условия. Петцилиндров дизелов двигател ”Бурмайстер и Вайн” с мощност 2100 к.с. (при 170 об. в мин.) му дава възможност да развива скорост до 12 възла. Българският екипаж е бил от 33 души.
МОРСКИ ВЕСТНИК
Снимката е от фондовете на
Държавен архив - Варна
начало
избор на брой
"Морски колекции"Танкерът „Пионер” на ремонтен кей във Варна през 1962 г.