начало
избор на брой
"Морски колекции"Спасителният влекач „Раковски”.
СНИМКА НА СПАСИТЕЛНИЯ ВЛЕКАЧ „РАКОВСКИ” (ПРЕДИ ДА СТАНЕ „НЕПТУН”)
Неотдавна представихме на читателите на „Морски вестник” снимка (в далечен план) на спасителния влекач „Нептун” и посочихме, че от приемането му от румънската корабостроителница в Браила през 1956 г. до 1962 г. той плава под името „Георги Сава Раковски” (24 октомври 2013 г. Снимка на спасителния влекач „Нептун” и на кометите № 6 и № 10). В спомените за своя баща к.п.д. Славчо Рангелов (първият капитан на влекача), Евгения Рангелова-Пеева (светла й памет), пише, че: „На 25 април 1956 г. кап. Сл. Рангелов заминава с влак за Русе, оттам - за Браила, Румъния. Изпратен е да приеме новия влекач „Г. С. Раковски” и през Сулина да го докара във Варна” (4 август 2013 г. От чукарите край Ерма до капитанския мостик (11).
Преди повече от година, в спомен на к.д.п. Николай Йовчев (15 септември 2012 г. Преди 50 години: Участие на танкера „А. Иванов” в спасителна операция) отново бе споменат същия влекач: „Наредихме на нашият спасителен влекач „Раковски” да се отправи към посочената позиция и в същото време определихме, че нашият танкер „Антон Иванов” е на курс от Одеса за Варна и е близо до посочената позиция”.
В три публикации разказваме за един и същи кораб, но с три различни начина на изписване на неговото име: „Георги Сава Раковски”, „Г. С. Раковски” и „Раковски”.
Със съдействието на колегите от Държавен архив – Варна, издирихме снимка на спасителния влекач от времето, когато носи името на основоположника на организираната националнореволюционна борба за освобождаването на България от османско иго. Както виждате, на борда му е изписано името „РАКОВСКИ”. И още един надпис на борда прави впечатление: „СПАСИТЕЛ” (а не SALVAGE, както по-късно се приема и у нас).
Ако сред читателите на „Морски вестник” има някой, който разполага със снимка на влекача с друг начин на изписване на името му, нека ни пише!
МОРСКИ ВЕСТНИК
Снимка: Държавен архив – Варна