начало
избор на брой
"Морски колекции"ДОКУМЕНТ НА 110 ГОДИНИ ОТ БИОГРАФИЯТА НА
КАПИТАН І РАНГ ЛАЗАР ДРАГАНОВ

В Държавния архив – Варна, се съхранява Частично постъпление (ЧП) 663, в което се съдържат снимки и документи от живота и делото на капитан І ранг Лазар Драганов (29.04.1872 г. – 27.01.1945 г.), командвал българския Военноморски флот в един от трудните периоди на неговото съществуване: от 24 октомври 1919 г. до 31 декември 1922 г. Това са първите години след Ньойския договор (1919 г.) който де юре ликвидира военния флот на България, но де факто неговата дейност продължава полулегално под формата на Морска и речна полицейска служба.
В ЧП има един документ, издаден преди 110 години (на 4 октомври 1904 г.) на мичман І ранг (дн. старши лейтенант) Лазар Драганов. Той е „Свидетелство”, с което му се дава званието „минен офицер 2 разряд” и е издаден от контраадмирал Тикоцкий – началник на Учебния минен отряд на Балтийския флот в Кронщад, Русия. Документът удостоверява, че от 31 октомври 1903 г. мичман Драганов е зачислен като слушател в Минния офицерски клас и през пролетта на 1904 г. е издържал теоретическия изпит по всички изучавани предмети. След това е назначен да плава на корабите на Учебния минен отряд на Балтийския флот.
В свидетелството са посочени оценките, които получава мичман Драганов по 12-балната система, като теоретическия изпит се състои от две части: устен и практически:

- Химия: устен – 9,6; практически – 10,3;
- Взривни вещества: устен – 10,5; практически – 11,0;
- Електричество: устен – 8,8; практически – 11;
- Радиотелеграф: устен – 9,8; практически – 11;
- Динамо-машини: устен – 9,6; практически – 12;
- Практическа физика: устен – 9,5; практически – 12;
- Торпедно дело: устен – 10,3; практически – 12;
- Специални минни кораби: устен – 9,7;
- Минно дело: устен – 8,8; практически – 12;
- Корабна електротехника: устен – 10,4; практически – 12.
Окончателният среден бал е 10,43

След приключването на летните занятия на корабите на отряда мичман Драганов е подложен, заедно с останалите слушатели от класа на практически изпит пред комисия, който той издържа успешно. И тъй като мичман Драганов е офицер от българския, а не от руския флот, то в края на свидетелството се посочва, че ако той е на служба в руския флот, на него му се признава званието „минен офицер ІІ разряд” и би се ползвал със съответните права и привилегии.
Към свидетелството е приложено извлечение от Книга VІІІ „Свод на Морските постановления”, изд. 1898 г., член 227: „Флотските офицери, завършили Минния офицерски клас, получават званието минен офицер ІІ разряд, придобиват правото да носят установения нагръден знак и да бъдат назначавани като младши минни офицери на корабите І ранг, или като старши минни офицери на корабите ІІ и ІІІ ранг, на които има такава длъжност”.
Свидетелството показва, че Лазар Драганов получава в Русия много добра теоретическа и отлична практическа подготовка като минен и торпеден офицер. Не случайно няколко години след завръщането си от Кронщад лейтенант (дн. капитан-лейтенант) Лазар Драганов е назначен за първи командир на прославилия се по-късно торпедоносец „Дръзки”.
ЧП 663 на Държавен архив – Варна, съдържа още редица интересни снимки и документи, които по-нататък ще представим на читателите на „Морски вестник”.
Атанас ПАНАЙОТОВ
Първата страница от „Свидетелството” за минен офицер ІІ разряд, издадено на мичман Лазар Драганов.
Втората страница от „Свидетелството”.
Извлечение от Книга VІІІ „Свод на Морските постановления”, изд. 1898 г., член 227.
Мичман І ранг Лазар Драганов по време на плаване на кораб от Учебния минен отряд на Балтийския флот.
Мичман І ранг Лазар Драганов (в ляво), мичман І ранг Сава Христов (в средата), неидентифициран (засега) български морски офицер след успешното завършване на Минния офицерски клас. Всеки един от тях носи върху дясната страна на своя сюртук „установения нагръден знак” на Минния офицерски клас в Кронщад.