начало
избор на брой
"Морски колекции"ИМАХМЕ ФЛОТА НА „ОКЕАНСКИ РИБОЛОВ”, ИМАХМЕ И ПОВЕЧЕ РИБА НА НАШАТА ТРАПЕЗА
Преди 40 години предприятието „Океански риболов” достига връхната точка в своето развитие. В книгата на капитан І ранг Чони Чонев „Корабите” - том V, изд. Литера-Прима, С., 1997 г., с. 275 - 277, четем следното:
„Развитието на риболова нарежда България по улов на риба на глава на населението на второ място сред балканските страни след Гърция. Девет години след създаването на собствен океански риболов (първи е траулерът „Феникс” с капитан-директор Димитър Велков - 1964 г.) ние имаме 20 океански траулера и 6 транспортно-хладилни кораба. Благодарение на новите си кораби нашият риболовен флот излиза в океанските простори от Баренцово море и Лабрадор чак до Индийския и Тихия океан. През 1973 г. влизат в действие рибно пристанище в Бургас и хладилни съоръжения, консервна фабрика „Славянка” и производствените цехове на „Черноморски риболов” - един цял рибно-промишлен комплекс, а КРЗ „Драгни Недев” получава плаващ док. Техникумът по морски и океански риболов преминава през няколко реорганизации. Предприятието („Океански риболов”) достига връхна точка в развитието си през 1976 г., след което изпада в криза” ...
Със съдействието на колегите от Държавен архив - Варна Донка Николова и Владимир Беков представяме на читателите на „Морски вестник” непубликувани до сега снимки по тази интересна тема, която не бива да оставяме да потъне в забрава. Това се необработени документи, заведени като личен фонд „Георгиев, Живко Манолов“, Ф. 1662. Документите са постъпили в Държавен архив - Варна през 2015 г., като безвъзмездно дарение от дъщеря му Лиляна Ж. Георгиева.
Доц. Живко Манолов Георгиев (2.08.1919-2003 г.) е български морски биолог - ихтиолог, старши научен сътрудник II степен (доцент). Научните му интереси са в следните направления: биология на размножаването и морфология на ембрионалното развитие на рибите и систематика и биология на черноморските риби. Директор е на Ихтиологичната станция във Варна. Инициатор е за обединението (1973 г.) на Ихтиологичната станция и Морската биологична станция в Институт по рибно стопанство и океанография, а по-късно Институт по рибно стопанство, където оглавява ихтиологичната секция. Той е дългогодишен експерт рибовъд, отговаря за всички язовири, рибовъдни стопанства към Община Варна, отдел Водно стопанство, както и за Областта. За научните си изследвания и постижения е награден с орден „Св. Св. Кирил и Методий” I степен.

МОРСКИ ВЕСТНИК
Снимките са от Фонд 1662 на Държавен архив - Варна
Океанският риболовен траулер „Бекас”, тип „Атлантик”.
Океанският риболовен траулер „Ралида”, тип „Атлантик”.
„През 1973 г. влизат в действие рибно пристанище в Бургас и хладилни съоръжения, консервна фабрика „Славянка” и производствените цехове на „Черноморски риболов” - един цял рибно-промишлен комплекс”...
Административната сграда на BULGARRIBA.
Момент от изваждането на пълния с улов трал.
Пълният с улов трал. Поглед от кърмата към надстройката.
Поглед от надстройката към кърмата.
Подготовка за изсипване на уловената риба от трала.
Изсипват уловената риба от трала върху палубата.
Момент от изсипването на уловената риба върху палубата. Поглед от надстройката към кърмата.
Момент от изсипването на уловената риба върху палубата. Поглед от кърмата към надстройката.
Греблото - „палубната механизация” при първоначалната обработка на богатия улов.
Поглед към палубата след прибирането на улова.
В един от цеховете на консервната фабрика „Славянка”.
Опаковането на готовата продукция в консервната фабрика „Славянка”.