начало
избор на брой
"Морски колекции"ПОДСЛУШВАТЕЛНАТА СЛУЖБА НА ТЪРГОВСКИТЕ НИ КОРАБИ ПРЕЗ 1941 Г.
С риск да разочаровам част от читателите на „Морски вестник”, ще уточня още в самото начало, че подслушвателната служба, за която ще разкажа, няма нищо общо с подслушвателната служба, заради която в наши дни периодично някои са привикани за събеседване в прокуратурата. Но пък темата е интересна и малко известна!
За какво става въпрос? Във фонд 229к (Областно пристанищно управление - Варна) на Държавен архив - Варна, откриваме няколко документа за такава подслушвателна служба. На 29 януари 1941 г. началникът на Пристанище Варна изпраща важно съобщение до директора на Българското търговско параходно дружество (БТПД) със следния текст:
„Господин Директоре,
Моля наредете до радиотелеграфистите на поверените Ви дружествени параходи, когато последните се намират в пр-ще Варна, да поддържат подслушвателна служба от 10 ч. 00 м. - 10 ч. 15 м. и от 15 ч. 45 м. - 16 ч. 00 м., на дължина на вълната 1000 м.
В горните промеждутъци от време радиофарът „Калиакра” ще се обажда и предава някои важни и наложителни донесения, които трябва да бъдат доведени до знанието на прист. у-ние.
За стореното моля да бъда уведомен”.
Ръководството на БТПД приема присърце указанието и уведомява началника на пристанището на 4 февруари 1941 г. за направеното. Изпраща му и препис от разпореждането, изпратено до „господа командантите на дружествените параходи” от същата дата. В края на това разпореждане има едно изречение, което не бива да отминаваме без внимание: „Дежурният телеграфист във Варненското пристанище да има горното предвид за изпълнение”.
С други думи, от това разбираме, че освен корабните радиотелеграфисти, БТПД разполага и с брегови радиотелеграфист. Повече информация за това ни дава едно писмо от 27 май 1941 г., изпратено от дирекцията на БТПД до Радио Варна, в което се съобщава, че с ХІХ Министерско постановление от 1 юли 1940 г. на дружеството е разрешено да разполага с радиопредавател на къси вълни (документът е от фонд 3к - „Българско търговско параходно дружество” на Държавен архив - Варна). На 24 февруари 1941 г. БТПД информира Главната дирекция на пощите, телеграфите и телефоните за своята придобивка. А писмото до Радио Варна хем е информативно, хем е и с молба за съдействие. Съобщава се, че този радиопредавател е предаден за ремонт в дома на инж. Херберт Квинке, който живее във Варна, на бул. „Цар Фердинанд” № 45. „Горното съобщаваме за евентуален контрол от Ваша страна” - завършва писмото.
Цитираните документи ни дават ценна информация. На първо място, българската морска администрация своевременно се ориентира във възможностите на радиофара „Калиакра”, който след 21 септември 1940 г. е отново в пределите на Отечеството, и ги използва в интерес на сигурността на корабоплаването. А в началото на 1941 г. Втората световна война бушува вече не само в Западна Европа - след 1 март немските войски са вече във Варна. На второ място, разбираме колко късно БТПД се сдобива със своя брегова радиостанция. Интересно е, как тогава са общували с дружествените параходи, на които са инсталирани радиостанции? И на трето място - авторитетът на специалистите на Радио Варна е достатъчно висок, за да даде основание на БТПД да ги помоли да контролират работата на немския инженер.
Атанас ПАНАЙОТОВ
Илюстрациите са от фонда на Държавен архив - Варна
Писмото на ръководството на БТПД до Радио Варна, 27 май 1941 г.
Писмото от началника на Пристанище Варна до директора на БТПД, 29 януари 1941 г.
Отговорът на ръководството на БТПД до началника на Пристанище Варна, 4 февруари 1941 г.
Разпореждането на ръководството на БТПД до командантите (капитаните) на дружествените параходи, 4 февруари 1941 г.