начало
избор на брой
"Морски колекции"ПОЩЕНСКА КАРТИЧКА СЪС СНИМКА ОТ
ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА (1960 Г.)

Сред множеството пощенски картички и фотографии на Пристанище Варна, съхранявани в Държавен архив – Варна, е и една, отпечатана през 1960 г. Тя е изработена все още по метода на „изкуственото”, (а на практика – неестественото) оцветяване, но съдържа в себе си и интересна информация.
На преден план се вижда норвежкият търговски кораб BOTTICELLI (IMO 5049594). По данните от гърба на картичката, узнаваме, че тя е издадена през 1960 г. от ДП „Българска фотография” – София. Автор на снимката е Д. Влаев. На снимката, най-вдясно, се вижда офицер с дама. Тъй като офицерът е с бяла тужурка, това означава, че снимката е направена през лятото. Кое лято – това на 1959 или на 1960 г.? Трудно
е да се каже, защото не се знае колко бързо снимката е достигнала до павилионите на РЕП („Разпространение и експедиция на печата”). При всички случаи обаче снимката не е направена по-рано. Защо?
Защото моторният кораб BOTTICELLI (IMO 5049594) е построен през 1959 г. в Осло, Норвегия (Akers Mekaniske Verksted). Има товароподемност от 3099 тона и скорост от 15,2 възла. Той е собственост на норвежка компания и е регистриран под норвежки флаг. С други думи, ако снимката е направена през 1959 г., тогава е бил и първият рейс на кораба (maiden voyage). А ако е направена през лятото на 1960 г. - това е един от първите му рейсове. След като няколко пъти сменя името си и собствениците си, BOTTICELLI е изведен от експлоатация и напуснат от своя екипаж, който след катастрофа го изхвърля на средиземноморското крайбрежие на Египет на 16 юни 1983 г.
МОРСКИ ВЕСТНИК