начало
избор на брой
"Морски колекции"КОНТРААДМИРАЛ ВЪЛЧО ЖЕЛЕВ Е УВЕКОВЕЧЕН В ДЪРЖАВЕН АРХИВ - ВАРНА

На 14 ноември се навършиха 4 години от смъртта на контраадмирал Вълчо Желев. По този повод ви представяме биографичната справка и историята на фонда с неговите документи обработен в Държавен архив - Варна през тази година. Документите му вече се пазят и са достъпни за обществено ползване в архива, за тази цел е изготвен подробен опис към фонда, заведен под № 1635.

БИОГРАФИЧНА СПРАВКА ЗА КОНТРААДМИРАЛ ВЪЛЧО ДИНЕВ ЖЕЛЕВ

Роден е в с. Железник на 23 февр. 1926 г. в семейството на Диньо Желев Тодоров и Слава Георгиева Тодорова. Селото се намира на 10 км югозападно от гр. Карнобат и влиза в състава на Карнобатска община, Бургаска област.  До четвърто отделение (основно образование) учи в родното си село. Първи и втори прогимназиален клас - в съседното село Крумово градище, а третият прогимназиален клас продължава в друго съседно село - Деветак, което има пълна прогимназия. След завършването на прогимназията през 1940 г., като добър ученик родителите му го изпращат да продължи образованието си в Карнобатската гимназия, която завършва през 1945 г.
Сключва граждански брак с Янка Тонева Желева на 27 октомври 1949 година. Тя е родена на 3 юни 1927 г. в с. Козаре, Карнобатско. Завършила е Учителския институт в гр. Бургас. Работила е като учителка, чиновничка и в Метеорологическа служба на Военноморския флот - Варна.
Редовната си военна служба Вълчо Динев Желев отбива през 1946-1947 г. в редиците на 12-ти мотострелкови полк в гр. Елхово. Първите години от службата му като офицер във Военноморския флот (ВМФ) са 1948-1954 г., като заместник-командир по политическата част на подразделение. През 1952 г.
Снимката е от фонд 1635, оп. 1, а.е. 85
Снимката е от фонд 1635, оп. 1 а.е. 97
завършва шестмесечен морски курс в Народното военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” - Варна. На 15 септември 1954 г. започва следването си в Общовойсковата военна академия „Г. С. Раковски” -  София (1954-1957 г.), успява да издейства изучаване на повече морска тактика за военноморските офицери и е награден със златен медал. През времето изминава пътя до контраадмирал - член на Военния съвет и началник на политотдела на Военноморския флот.
В. Желев завършва едногодишен академичен строеви курс (1970 г.) в Ленинград (дн. Санкт Петербург). За пръв път политически офицер от флота е изпратен на такъв отговорен курс за висши строеви командири. Академичният курс в Ленинград е венец на неговата морска подготовка.
През есента на 1972 г. се завръща във Варна като заместник-началник на политотдела на ВМФ. След 3 години става началник на политотдела, което е най-висшата партийно-политическа длъжност във Военноморските сили на България. След още 3 години - 1978 г., получава званието контраадмирал и по такъв начин извървява дългия път, от войник до генерал. Длъжността началник на политическия отдел на флота изпълнява в продължение на 13 години. От него в най-голяма степен зависи ефективността на работата на политотдела, а от тук и състоянието на цялата работа във флота. Тя е обширна и разнообразна -  от дипломатически посещения на високо ниво, поддържане на боеспособостта, чрез международни учения и подновяване на военната техника, до контрол на културно-масовата работа с личния състав и художествената самодейност в поделенията, организиране на спортни състезания и осигуряване на матроския състав с вестници и списания. По това време В. Желев описва някои от посещенията си в Камбоджа, Лаос, Виетнам и Куба в пътеписи.
Непосредствено отговаря и за дейността на Военния съвет на ВМФ, в който влизат освен командващия флота и неговите заместници, и първите секретари на окръжните комитети  на БКП в гр. Варна и гр. Бургас. Във Военния съвет се обсъждат и вземат решения по най-кардиналните въпроси на флота. През 1982 г. взема участие в подготовката и осъществяването на най-мащабното оперативно-стратегическо учение на Варшавския договор „Щит -82”. Кулминацията на учението е у нас на територията на Източна България под командването на съветския маршал В. Куликов (главнокомандващ Обединените въоръжени сили) и армейски генерал Добри Джуров (министър на народната отбрана). Делегат е на конгреси на БКП.
Отделя внимание на изучаването и популяризирането на военноморската ни история, чрез развитие на музейното дело във Варна.
В. Желев е награден с много военни и дипломатически отличия в България, СССР, Германия, Полша, Виетнам, Куба и др. Носител е на ордените „Народна република България”, първа и втора степен. Член е на главната редакционна колегия на „История на българския Военноморски флот”, Военно издателство, 1989 г.
Приключва земния си път на 14 ноември 2010 г. във Варна.

ИСТОРИЯ НА АРХИВНИЯ ФОНД


Настоящото постъпление от документи на фондообразувателя, заведен в отдел „Държавен  архив” - Варна с № 1635 и наименование - контраадмирал Вълчо Динев Желев (23.02.1926 - 14.11.2010 г.), е първо по ред и е с хронологични граници 1923 - 2013 г.
Документите са предадени в отдел „Държавен архив” - Варна в необработен вид като безвъзмездно дарение от Владимир Беков (внук на фондообразувателя) през 2013 г., в добро физическо състояние. Част от снимките са обработени от специалиста по военноморска история капитан II ранг д-р Атанас Панайотов. Някои снимки и спомени са публикувани в електронното издание на „Морски вестник” -  http://morskivestnik.com/spomeni, http://morskivestnik.com/mor_kolekcii;
Документите са обособени във Фонд № 1635, инвентарен опис № 1 на документи за постоянно запазване с 139 (сто тридесет и девет) архивни единици, 1 л. м.

Владимир БЕКОВ (внук на контраадмирал Вълчо Желев)