начало
избор на брой
"Морски колекции"НЕИЗВЕСТНИЯТ ВЕТРОХОД „ВАРНА” ОТ 1931 - 1934 Г.
В „Книга списък на българските кораби с общ тонаж за съответните години (1931 – 1949 г.)” срещаме запис на ветроход с име „Варна”. Книгата се води от Корабоплавателния и пристанищен надзор при Областно пристанищно управление – Варна, съхранявана в Държавен архив – Варна (Дело № ІІ – 3).
Данните за кораба са твърде оскъдни, но затова пък – показателни. При регистрацията на този неизвестен до сега кораб с името „Варна” е записано, че той е съответно с 3 бруто-регистър тона и с 2 нето-регистър тона. Вписан е в „Книгата на големите кораби” към Пристанище Варна под № 176 като „платноход”. В графата, където се вписва името на собственика, е посочено: „Георги Горбатенко”. Най-интересен е записът в графата „Забележка”: „Забегнали в Русия (края 1934 г.).”
Други документи за този кораб с името „Варна” засега не са открити. В нашата историография е известен капитан Григори Тимофеев Горбатенко. Той е капитан на торпилирания от съветската подводница български кораб „Струма” (тогава под панамски флаг) на 24 февруари 1942 г. пред Босфора. Тогава загиват 767 души евреи-бежанци (от тях около 120 – деца) и целият български екипаж.
Потърсих наследниците на капитан Григори Горбатенко. Те категорично отрекоха да имат някаква родствена връзка с този собственик на „Варна”. Според тях става въпрос за съвпадение на фамилии. А фамилията Горбатенко наистина е популярна в Южна Русия и в Украйна.
Разбира се, бягството в Русия в края на 1934 г. може да бъде издирено и в полицейските хроники по това време, както вероятно и в периодичния печат. След като посочената книга е започната през 1931 г., това означава, че въпросният ветроход „Варна” е построен през периода 1931 (или по-рано), защото е вписан още в първата й страница. С това, като че ли поне засега, се изчерпват сведенията за „платнохода” Варна.
Атанас ПАНАЙОТОВ

Източник: Държавен архив – Варна, ф. 162, оп. 4, а.е. 14
В „Книга списък на българските кораби с общ тонаж за съответните години (1931 – 1949 г.)” срещаме запис на ветроход с име „Варна”.
При регистрацията на този неизвестен до сега кораб с името „Варна” е записано, че той е съответно с 3 бруто-регистър тона и с 2 нето-регистър тона.
В графата, където се вписва името на собственика, е посочено: „Георги Горбатенко”. Най-интересен е записът в графата „Забележка”: „Забегнали в Русия (края 1934 г.).”