начало
избор на брой
"Морски колекции"Корицата на архивната единица.
ОЩЕ ЕДИН ЩРИХ КЪМ ТРАГЕДИЯТА В МОРЕТО
ПРЕД БЯЛА (29 АПРИЛ 1926 Г.)
Когато ви представихме колекцията от пощенски картички и стари фотографии на Михаил Заимов, публикувахме и една пощенска картичка: „Фаталната лодка, с която трагично загинаха 16 души в морските глъбини при с. Бяла” - Други български пощенски картички с тематика от Черно море и река Дунав
Със съдействието на колеги от Държавен архив - Варна, сега можем да представим на читателите на „Морски вестник” още един щрих към трагедията в морето пред Бяла (29 април 1926 г.).
В „Летописна книга за живота и дейността на училището”, водена в Народното основно училище „Отец Паисий” - село (днес град) Бяла, Варненско (Фонд 258к, оп. 1, а.е. 13) описанието на тази трагедия е намерила място по съвсем конкретен повод.
Ето какво ни е оставил летописецът:

„Тоя ден потопи в траур много семейства в с. Бяла, а и от други места. При извънредно тихо море 5-тонната лодка на Таип Аслан натоварва около 40 души пътници от брега на залива „Св. Атанас”, за да ги откара на парахода „София”, спрял в същия залив, на път за гр. Варна. Едва изминали около 200 - 300 метра от брега, пътниците забелязват, че лодката почва да се пълни с вода и надават отчаяни писъци за помощ към парахода и към брега. Веднага, както от парахода, така и от брега, тръгват спасителни лодки, обаче докато стигнат давещата се лодка, последната заедно с пътниците си и с много багаж, потъва. Спасиха се само около 25 пътници, които плуваха, или пък се заловиха за някой плуващ предмет, а оставалите 15 души потънаха, удавиха се и смъртта ги грабна в дъното на Черно море.
Между удавените бе и жизнерадостната, младата ... г. учителка при тукашната прогимназия госпожица Райна Николова Иванова от гр. Варна. Покойната се ползваше с обичта на всички колеги поради нейния благ характер. Тя винаги бе весела, засмяна и бодра. Тя имаше присърце работата като учителка ...”

Написаното е прегледано на 1 юни 1926 г. от проверяващ инспектор, който не прави никакви корекции и бележки. И ни оставя непокътнат още един документ, който ни напомня за тази ужасна трагедия.
МОРСКИ ВЕСТНИК
Страница от летописната книга с описание на трагедията.