начало
избор на брой
"Морски колекции"ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ЧОВЕКА И НАЙ-ДОБРИЯТ МУ ПРИЯТЕЛ - КУЧЕТО, ПО ДОКУМЕНТИ В ДЪРЖАВЕН
АРХИВ - ВАРНА

В Държавен архив Варна се съхраняват някои любопитни документи свързани с отношенията между човека и домашния любимец - кучето. В Протокол № 10 (Ф. 58К, оп. 1, а.е. 32-VI, л. 105-106) на Градския общински съвет от 22 февр. 1926 г., председателстван от кмета о.з. капитан ІІ ранг Петър Стоянов (вж. за него: http://morskivestnik.com/) са приети „Специалните поемни условия за отдаване на закупвач, събирането на таксите върху луксозните кучета и за ловенето, убиването и затварянето на безстопанствените и скитающите се кучета”, които се отдават на предприемач чрез търг. За скитащи кучета са смятани всички, които без да имат установения от закупчика или варненското ловно дружество знак на шията си. Ще ви представим подбор от по-интересните моменти в този документ: ...

Пълният текст на статията на Владимир БЕКОВ (в PDF-формат) можете да прочетете
в рубриката „От фондовете на Държавен архив - Варна” на раздела „Морски колекции”.