начало
избор на брой
"Морски колекции"
ОХРИДСКИ СЛЕДИ В ДОКУМЕНТИ, СЪХРАНЯВАНИ В ДЪРЖАВЕН АРХИВ - ВАРНА (1)
В българската история гр. Охрид заема специално място, като се започне от делото на Свети Климент и Свети Наум за спасяването на азбуката и развитието на книжнината, титаничния сблъсък между Цар Самуил и Византия, премине се през запазването на българския дух през Възраждането и се стигне до надеждата за национално обединение по време на войните.
Документите и снимките за гр. Охрид, съхранявани в Държавен архив - Варна, са свързани с установяването на българското военно и административно управление в тези земи през Първата и Втората световна война.
От периода на Първата световна война (1915-1918) са запазени няколко картички на гр. Охрид на полк. Стоян Стоянов и спомените на неговата дъщеря Радка Стоянова, която си е водила подробен дневник. Ето как тя описва влизането на българските войски в Охрид през 1915 г.:
„Варна. Вторник 24 ноември 1915 г. Днес падна Охрид ... Бюлетина извести за славните победи. Това е доста, за да бликне възторг и ликуване от всяко българско сърце. Ние вече виждаме как величественото Охридско езеро трепти при всеки топовен гърмеж, при всяко гръмогласно ура на настаняващите се наши войски. С тихите си води то милва и прегръща отражението на всеки войник, на всеки герой. Ние виждаме старопрестолния гр. Охрид, окичен с български знамена, отразени в лъчезарната площ на езерото, което си играе с техните цветове и придава на народното тържество в тоя кът на най-хубавата българска земя, фееричността на приказките и легендите за старите български царства, царе, велможи и юнаци ... Със завземането на тоя край, Македония е свободна, а България е обединена ...“
Към описаните по-горе събития можем да причислим и снимка на Триумфалната арка в гр. Охрид, посветена на влизането на българските войски в гр. Охрид. На гърба й има следното послание написано от подполк. Смилов - началник на Охридското п.в. окръжие до полк. Ст. Стоянов - командир на 4-ти Опълченски полк на Македонския фронт: „Споменъ от Великолепната порта въ Охридъ синъ - въ чест на Царя Освободителя...“
На гърба на друга снимка на полк. Ст. Стоянов и български офицери в Охрид от 15 юни 1917 г., четем неговото послание до сина му Стоян:
„Имах голямо желание да вляза в гр. Охрид. Тук съм от няколко дена на разходка с разрешение. Наслаждавам се на хубостите на древната Царсамуилова столица. Има доста старини, които си заслужава да се видят. А какво да кажа за хубавото, красиво и кристално Охридско езеро? Не намирам думи, с които да го опиша. Чиста кристална вода, пребогато с прочутата пъстърва, риба едра по 2-3 и повече кила едната. Ядох и зарад тебе ... Тази снимка е до самото езеро. Мил спомен.

Гергана ГЕОРГИЕВА,
ст. експерт, ОДА - Варна
(Следва)

Държавен архив - Варна, ЧП № 835, л. 1-2.