начало
избор на брой
"Морски колекции"ОХРИДСКИ СЛЕДИ В ДОКУМЕНТИ, СЪХРАНЯВАНИ В ДЪРЖАВЕН АРХИВ - ВАРНА (1)
В българската история гр. Охрид заема специално място, като се започне от делото на Свети Климент и Свети Наум за спасяването на азбуката и развитието на книжнината, титаничния сблъсък между Цар Самуил и Византия, премине се през запазването на българския дух през Възраждането и се стигне до надеждата за национално обединение по време на войните.
Документите и снимките за гр. Охрид, съхранявани в Държавен архив - Варна, са свързани с установяването на българското военно и административно управление в тези земи през Първата и Втората световна война.
От периода на Първата световна война (1915-1918) са запазени няколко картички на гр. Охрид на полк. Стоян Стоянов и спомените на неговата дъщеря Радка Стоянова, която си е водила подробен дневник. Ето как тя описва влизането на българските войски в Охрид през 1915 г.:
„Варна. Вторник 24 ноември 1915 г. Днес падна Охрид ... Бюлетина извести за славните победи. Това е доста, за да бликне възторг и ликуване от всяко българско сърце. Ние вече виждаме как величественото Охридско езеро трепти при всеки топовен гърмеж, при всяко гръмогласно ура на настаняващите се наши войски. С тихите си води то милва и прегръща отражението на всеки войник, на всеки герой. Ние виждаме старопрестолния гр. Охрид, окичен с български знамена, отразени в лъчезарната площ на езерото, което си играе с техните цветове и придава на народното тържество в тоя кът на най-хубавата българска земя, фееричността на приказките и легендите за старите български царства, царе, велможи и юнаци ... Със завземането на тоя край, Македония е свободна, а България е обединена ...“
Към описаните по-горе събития можем да причислим и снимка на Триумфалната арка в гр. Охрид, посветена на влизането на българските войски в гр. Охрид. На гърба й има следното послание написано от подполк. Смилов - началник на Охридското п.в. окръжие до полк. Ст. Стоянов - командир на 4-ти Опълченски полк на Македонския фронт: „Споменъ от Великолепната порта въ Охридъ синъ - въ чест на Царя Освободителя...“
На гърба на друга снимка на полк. Ст. Стоянов и български офицери в Охрид от 15 юни 1917 г., четем неговото послание до сина му Стоян:
„Имах голямо желание да вляза в гр. Охрид. Тук съм от няколко дена на разходка с разрешение. Наслаждавам се на хубостите на древната Царсамуилова столица. Има доста старини, които си заслужава да се видят. А какво да кажа за хубавото, красиво и кристално Охридско езеро? Не намирам думи, с които да го опиша. Чиста кристална вода, пребогато с прочутата пъстърва, риба едра по 2-3 и повече кила едната. Ядох и зарад тебе ... Тази снимка е до самото езеро. Мил спомен.

Гергана ГЕОРГИЕВА,
ст. експерт, ОДА - Варна
(Следва)Момент от изваждането на пълния с улов трал.
Пълният с улов трал. Поглед от кърмата към надстройката.
Поглед от надстройката към кърмата.
Подготовка за изсипване на уловената риба от трала.
Изсипват уловената риба от трала върху палубата.
Момент от изсипването на уловената риба върху палубата. Поглед от надстройката към кърмата.
Момент от изсипването на уловената риба върху палубата. Поглед от кърмата към надстройката.
Греблото - „палубната механизация” при първоначалната обработка на богатия улов.
Поглед към палубата след прибирането на улова.
В един от цеховете на консервната фабрика „Славянка”.
Опаковането на готовата продукция в консервната фабрика „Славянка”.


Държавен архив - Варна, ЧП № 835, л. 1-2.