начало
избор на брой
"Морски колекции"СНИМКА НА ПРИСТАНИЩНИЯ МАНЕВРЕН ВЛЕКАЧ
„СТОЯН ПАВЛОВ”

В Държавния архив – Варна, се съхранява една интересна снимка на влекача „Стоян Павлов”, направена във Варненския залив през 1972 г., по време на ходовите изпитания на новопостроения (стр. № 051) в Корабостроителния завод „Георги Димитров” 38 000-тонен кораб за швейцарски клиент TROPWAVE. Автор на снимката е З. Петков.
Пристанищният маневрен влекач (проект 532, 600 к.с.) е проектиран в Института по корабостроене – Варна, като главните му конструктори са инж. Т. Ганчев и инж. Ст. Етърски. Построен е през 1970 г. в Корабостроителния завод „Георги Димитров” (стр. № 991), когато получава името „Стоян Павлов”. Официалната регистрация на кораба е от 17 март 1971 г. Влекачът е еднопалубен, двувинтов (с дюзи), с машинно отделение в средата на корпуса, с форми на носа и на кърмата, позволяващи на влекача не само да влачи, но и да тласка други кораби.
Предназначен е да влачи или да тласка корабите, посещаващи българските пристанища на Черно море, а също така и различни несамоходни пристанищни плавателни съдове. Районът му на плаване е само по крайбрежието. Далечината му на плаване е 20 мили, а през лятото – от м. юни до м. септември, до 50 мили. Построен е по правилата на Българския корабен регистър.
Най-голямата дължина на кораба е 27,02 метра, а широчината – 6,80 метра. Височината на борда му е 3,20 метра, а газенето – 2,60 метра. Водоизместването му е от 243,60 тона (дедуейт 51,08 тона). Скоростта му при свободно плаване (без влачене или тласкане) е 11,00 възла. По проект екипажът му трябва да се състои от 8 души, но по-късно този състав е редуциран.
Силовата уредба на буксира се състои от два главни двигателя SKL (производство на тогавашната Германска демократична република) с мощност от по 300 к.с. при 375 об/мин.
В наши дни влекачът „Стоян Павлов” продължава службата си в района на Пристанище Варна под името „БОНМАР”.
МОРСКИ ВЕСТНИК
Пристанищният маневрен влекач „Стоян Павлов”. Снимката се съхранява във фонд 616 на Държавен архив – Варна.
Скица на пристанищния маневрен влекач (проект 532, 600 к.с.). Публикувана е в официалния каталог на Института по корабостроене – Варна. От там са взети и повечето данни за тази публикация.
Скица на пристанищния маневрен влекач (проект 532, 600 к.с.). Публикувана е в официалния каталог на Института по корабостроене – Варна. От там са взети и повечето данни за тази публикация.