ПЪРВИТЕ КОРАБИ НА БТПД СА ИМАЛИ ПАСИВНИ УСПОКОИТЕЛИ НА
БОРДОВОТО КЛАТЕНЕ

Много е писано за първите кораби на Българското търговско параходно дружество (БТПД): „Борис” и „България”, построени през 1894 г. в Англия.  Сега, във връзка със 120-та годишнина на модерното българско търговско корабоплаване, отново се връщаме към темата с една малко известна подробност в тяхната конструкция. Откриваме я в „Отчет на Българ. Търговско параходно дружество за 1895 год.”, публикуван през 1896 г. във Варна.* Екземпляр от документа се съхранява в Държавния архив – Варна.
На стр. 6 от този документ откриваме интересната информация, че стойността на двата парахода в края на 1895 г. е нараснала общо с 11 297,98 златни лева. Причината за това е:

„... стойността на следующите прибавки към параходите:
а). Крила против люлеянието (bilge keels) ...
б). Обковка на парахода „България” за полаганието на bilge keels в Цариград...
в). Обковка на парахода „Борис” за полаганието на bilge keels в Генуа...”


Това сведение е важно и то показва загрижеността на управата на БТПД за подобряването на експлоатационните качества на първите два парахода. Макар и новопостроени, те не разполагат с тези „екстри”, което очевидно е открито като недостатък при първите им плавания в Черно и в Средиземно море. А и двата кораба са товаро-пътнически и предлагат съответно: на „Борис” – 30 места І класа и 20 места ІІ класа; на „България” – 20 места І класа, 24 места ІІ класа и 30-40 места ІІІ класа. Управата на БТПД не се поколебава веднага да направи инвестиция в добавянето на т.н. пасивни успокоители на клатенето (bilge keels – англ.)  – конструкция, която се използва и днес.
Атанас ПАНАЙОТОВ
Илюстрациите са от фондовете на Държавен архив – Варна
начало
избор на брой
"Морски колекции"Корицата на „Отчет на Българ. Търговско параходно дружество за 1895 год.”, публикуван през 1896 г. във Варна.
Страница 6 на документа.
Факсимиле от стр. 6 на документа, където се споменава за bilge keels.
Параходът „България”