начало
избор на брой
"Морски колекции"
СНИМКА НА МОТОРНИЯ ВЛЕКАЧ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”
Моторният влекач „Георги Бенковски” е построен през 1957 г. в Линц, Австрия. Негови собственици последователно са Корабостроителния завод „Георги Димитров”, Кораборемонтния завод „Одесос” и Управлението за поддържане морските канали и акватории на пристанища (УПМКАП). През 1957 г. за негов първи капитан е назначен Евтим Филев (1911 – 1985 г.), син на известния капитан от Българското търговско параходно дружество Васил Филев – Барбата (1880 – 1952 г.). Той докарва буксирния кораб от Линц до Варна и е негов капитан до излизането му в пенсия, въпреки че през 1965 г. придобива правоспособност капитан далечно плаване. Влекачът е използван и при сложни маневри в акваторията на пристанищата и плавателния канал „море – езеро”.
„Георги Бенковски” фигурира в Регистровата книга на Българския корабен регистър от 1994 г., което означава, че най-вероятно е бракуван към 1998 г. при ликвидацията на УПМКАП. Това означава, че този кораб е служил на България половин век. Неговата максимална дължина е 30,83 метра, широчината – 4,15 метра, а газенето – 2,59 метра (150 бруто тона). Има два гребни винта, задвижвани от два дизелови двигатели с мощност от по 300 конски сили. Двигателите също са австрийско производство (ANDRACHT), продукт на завод в Грац от 1956 г.
Снимката на моторния влекач „Георги Бенковски”, която ви представяме, е направена преди половин век - през 1962 г., във варненското пристанище. Негативът се съхранява в Държавен архив – Варна.
МОРСКИ ВЕСТНИКМоторният влекач „Георги Бенковски” (регистров № 410060 в Българския корабен регистър).