КОЙ КАКВО Е СБЪРКАЛ В ТАЗИ ПОЩЕНСКА
КАРТИЧКА?

Във фондовете на Държавен архив – Варна, се пази интересна пощенска картичка на морска тематика, която може да бъде датирана към 20-те – 30-те години на ХХ век. Лаконичният й надпис „КРАЙ ЧЕРНО МОРЕ” логично предизвиква първият въпрос: къде по-точно „Край Черно море” е направена тази снимка?
Колкото и да се взираме, трудно ще отгатнем пристанището, тъй като на снимката неговата инфраструктура е показана много пестеливо. Но с нищо не напомня на българско черноморско пристанище... Разбира се, снимката може да бъде направена (поне теоретично) в Румъния, в тогавашния СССР или в Турция. СССР отпада, защото от една страна фотографът ще бъде обвинен в комунистическа пропаганда, а от друга – толкова чуждестранни кораби в съветско пристанище по това време е невъзможно съчетание. Както и да е.
Може би по имената на корабите ще се досетим за някакво предположение? Трудно е отначало, защото така отпечатана, пощенската картичка е с „огледален” образ. Това не е проблем, завъртаме образа и виждаме поне две имена на кораби: SAROS и KING LEAR („Крал Лир“). Третият кораб не може да бъде разпознат като име на борда, но на кърмата му се развява голям италиански флаг. Четвъртият кораб (най-вдясно) не може да бъде разпознат нито като име, нито като флаг, който е издигнат на кърмата.
На картичката няма отбелязан автор – фотограф. Не е отпечатано и името на производителя. Тогава кой какво е сбъркал на тази пощенска картичка? Първо – наистина ли снимката е направена „Край Черно море”? Или в търсенето на лесна печалба е „използвана” (да не използваме друга дума) чужда фотография?  Второ – умишлено ли е използван огледалния образ или той е резултат на грешка при цинкографирането на клишето?
Отделен е въпросът знаем ли нещо повече за корабите на снимката. Затова оставяме темата отворена за нашите читатели.
МОРСКИ ВЕСТНИК

Пощенската картичка е от фондовете на Държавен архив – Варна
начало
избор на брой
"Морски колекции"Пощенската картичка – така, както е отпечатана.
Пощенската картичка след корекция на огледалния образ.