СНИМКИ НА КАПИТАН ГЕОРГИ БОЕВ И НА
ПАРАХОДА „БЪЛГАРИЯ – 2”

В края на тази година в Държавния архив – Варна, постъпи дарение – снимка на капитан далечно плаване Георги Теохаров Боев (1907 – 1983 г.). Дарителят е неговият син – Богомил Георгиев Боев. Интересен е и поводът за дарението. Това е откритата на 5 декември т.г. в сградата на архива изложба „120 години българско търговско корабоплаване” (6 декември 2011 г. Откриха изложбата „120 години българско търговско корабоплаване”). На въпрос на един от посетителите защо на изложбата няма снимка на капитан Георги Боев, организаторите му отговарят – не разполагаме с негова снимка... И след броени дни в архива пристига синът на капитана със снимката.
А капитан Георги Боев е наистина знакова фигура в историята на нашето търговско корабоплаване през ХХ век. Той е роден на 24 април 1904 г. във Варна. От 1924 до 1926 г. плава като младик (юнга) на парахода „Цар Фердинанд”. През 1930 г. завършва успешно Кралския институт по мореплаване в Палермо, Италия. От м. октомври 1930 г. е кандидат-капитан на парахода „Княгиня Евдокия”, „Кирил” и „Бургас” в Българското търговско параходно дружество. На 26 февруари 1933 г. е уволнен поради съкращаване на щата, но на практика остава на работа с по-ниска надница. Длъжността ІІ помощник-капитан изпълнява на парахода „Балкан” от 16 август 1934 г. От 18 април 1934 г. е І помощник-капитан на парахода „България”, а по-късно и на „Родина”, „Варна” и „Цар Фердинанд”. От 1 януари 1941 г. е комендант на парахода „Бургас”, а след това на параходите „България”, „Княгиня Евдокия” и „Шипка”.
Уволнен е по болест на 28 януари 1948 г., но още през м. юни с. г. е назначен за капитан на парахода „България – 2” в Параходство „Български морски флот”. По-късно с моторен кораб „Добруджа” прави три рейса до Албания. През 1951 – 1956 г. е заместник-директор и директор на ДСП „Инфлот”. От 1956 г. е отново в БМФ и същата година приема моторен кораб „Балкан” в Портсмът, Великобритания. През 1961 г. е заместник-директор по експлоатацията на БМФ. От 1962 г. е представител на Министерството на
начало
избор на брой
"Морски колекции"К.д.п. Георги Теохаров БОЕВ на мостика
Параход „България - 2”, на който е бил капитан Георги Боев
външната търговия и на Министерството на транспорта в Сингапур. През 1967 г. е пенсиониран. След това работи във ВТП „Булет” и в ДСП „Балкантранс”. Последният кораб, на който е бил капитан, е моторният танкер „Хидрофан” (по-късно „Лом”).
През 2006 г. бяха издадени спомените на к.д.п. Георги Боев под заглавието „В плен на морето”. Автор на книгата е Невяна Димитрова, която „дешифрира” спомените от магнетофонната лента, която се съхранява във Военноморския музей във Варна. Фактът, че данните, изнесени в спомените, понякога се разминават с биографичната справка, поместена в „Алманах на капитаните и главните механици от Параходство Български морски флот”, идва да ни напомни, че все още нямаме цялостно изследване за живота и делата на този забележителен деятел на Морска България.
МОРСКИ ВЕСТНИК
Снимките са от фонда на Държавен архив - Варна