ПОКАНА ЗА ОСВЕЩАВАНЕТО НА ПАРАХОДА
„ВАРНА” ВЪВ ВАРНА ПРЕЗ 1937 Г.

Преди 75 години - на 2 април 1937 г., в корабостроителницата Neptunwerft Rostock G.M.B.H. – Германия, е спуснат на вода новият параход на Българското търговско параходно дружество (БТПД) „Варна”. Кръстник на кораба става капитан І ранг Сава Иванов – началник на Флота на Негово Величество. По този повод в списание „Морски сговор” (бр. 4, Варна, м. април 1937 г.) е публикувана уводна статия от Васил Игнатов под заглавието „Новият „Варна”. В нея се казва:
„Новият параход има скорост 12 мили в час, дължина 91,5 м., ширина 13,26 м., напълно натоварен ще гази 5,64 м., товароподемност 3000 тона и мощност на машината 1600 к.с. Машината му е
начало
избор на брой
"Морски колекции"Lenz параходен тип с тройно разширение, с четири цилиндъра, по два за високо и средно налягане, а ниското налягане се използва чрез една турбина, система Deshimag, с един кондензатор. По тази начин, чрез турбината, се прави икономия от 20 % от използването на изработената пара. Параходът има два огнетръбни котела, работещи при 16 атмосфери налягане и при температура на парата 325 градуса по Целзий до машината, т.е. – ще има прегреватели на парата.
Една новост е, че параходът ще разполага с 800 кубически метра хладилно помещение, охлаждано с компресорна инсталация, с отделна парна машина. В хладилните помещения за замразяване ще може да се поддържа студ до минус 16 градуса по Целзий. По този начин параходът отговаря на една належаща нужда, защото хладилниците във варненското пристанище и в Бургас биха останали без значение за износа ни, ако няма параходи с хладилни помещения, за да носят охладените износни артикули. „Варна” е предназначен да обслужва египетската линия и е напълно съобразен с нейните нужди”.

На 20 юни 1937 г. във Варна e осветен новият кораб на БТПД „Варна”, който пристига от Германия във Варна под командването на капитан Антон Георгиев. Параходът възражда името на своя предшественик – първият параход с името „Варна”, потънал с почти целия си екипаж на 26 декември 1929 г. Освещаването на новия параход се превръща в общоградско събитие, което според публикацията в сп. „Морски сговор” от м. юни 1937 г. е „небивало до сега у нас по рода си и по размерите си морско тържество... истински триумф на българската морска идея”. Участват: Н. Мумджиев (управител на двореца Евксиноград) – представител на цар Борис ІІІ, министърът на железниците, пощите и телеграфите Михаил Йовов, министърът на войната генерал-майор Христо Луков, министърът на търговията, промишлеността и труда Димитър Бъров, командирът на Морската на Негово Величество дивизия контраадмирал Иван Вариклечков, капитан І ранг Сава Иванов, капитан І ранг Георги Славянов – директор на водните съобщения. Негово преосвещенство епископ Андрей благославя парахода, а след това кметът на Варна Янко Мустаков кръщава кораба... (Параходът, както вече отбелязахме, вече е кръстен веднъж в Рощок от капитан І ранг Сава Иванов!).
Приветствено слово произнася председателят на Управителния съвет на БТПД Светослав Греков. Той посочва, че само за първите шест месеца на 1937 г. БТПД  е предало на Българската народна банка спечелените от своята дейност 30 000 английски лири, с изглед до края на годината сумата да нарасне до 100 000 английски лири, т.е. над 40 милиона лева. Много по-голяма е печалбата за българската икономика, защото всички стоки, произведени в България за износ към средиземноморските държави, е транспортиран от корабите на параходното дружество.
За официалните гости е организирана морска разходка до румънската граница, а след това до устието на река Камчия. По това време е даден и предвиденият в програмата коктейл. Покана за това тържество се съхранява в Държавния архив – Варна. Тя е адресирана до председателя на дружеството „Варненски кореняк” и съпругата му (в програмата е определен като „обяд – закуска”). Поканата е добре запазена и на първата й страница е отпечатана една от най-популярните снимки на парахода „Варна”. На втората страница се вижда добре логото на БТПД, а така също и информацията, че организатор на тържеството е Управителният съвет на параходството.
Атанас ПАНАЙОТОВ
Поканата се съхранява във фонда на Държавен архив – Варна