Пощенска картичка:
ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ПРЕЗ 20-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ
ВЕК

Независимо от тежката икономическа криза след края на Първата световна война, пощенските картички, изпращани от Варна, подобряват своето качество в оцветяването. Типичен пример за това е пощенската картичка с изглед от Пристанище Варна, която е публикувана и в юбилейното луксозно издание „100 години Пристанище Варна” (ИК „Морски свят” ООД, Варна, 2006, с. 85). В Държавния архив – Варна, във фонд 711К, е запазен екземпляр от нея, като интересната информация е на обратната й страна.
От там научаваме, че пощенската картичка е издадена от „Книжарница А. В. Велчев – Варна”. Картичката е изпратена от Варна на 18 април 1925 г. и е получена в Пазарджик на 22 април 1925 г. Следователно, картичката е издадена не по-късно от пролетта на 1925 г. Снимката е евентуално направена преди това и може да бъде приблизително датирана към 20-те години на ХХ век. За съжаление, фотографът не ни е оставил възможност да разберем кой е поне първия кораб, който е снимал. По силуета не прилича на познатите ни кораби от Българското търговско параходно дружество. По-важното е, че дори и във времена на криза, през 20-те години на ХХ век Пристанище Варна е било посещавано от различни чуждестранни кораби. Както, между впрочем, е и в наши дни...
МОРСКИ ВЕСТНИК
Пощенската картичка се съхранява във фонд 711К на Държавен архив – Варна
начало
избор на брой
"Морски колекции"Пощенската картичка с изглед от Пристанище Варна през 20-те години на ХХ век, лице.
Пощенската картичка с изглед от Пристанище Варна през 20-те години на ХХ век, гръб.